• Wyłącz aparat przed włożeniem lub wyjęciem baterii.

  • Używając baterii, aby przytrzymać pomarańczowy zatrzask baterii dociśnięty z jednej strony, wsuń baterię do komory baterii, aż zatrzask zablokuje ją na miejscu.

Wyjmowanie baterii

Aby wyjąć baterię, wyłącz aparat i otwórz pokrywę komory baterii. Naciśnij zatrzask baterii w kierunku wskazanym przez strzałkę, aby zwolnić baterię, a następnie wyjmij baterię ręcznie.

Poziom baterii

  • Poziom naładowania akumulatora jest wyświetlany na ekranie fotografowania i na panelu sterowania, gdy aparat jest włączony.

    Monitor

    Wizjer

    Panel sterowania

  • Wskaźnik poziomu naładowania baterii zmienia się wraz ze spadkiem poziomu baterii, od L do K , J , I i H . Gdy poziom naładowania akumulatora spadnie do H , wstrzymaj fotografowanie i naładuj akumulator lub przygotuj zapasowy akumulator.

  • Jeśli pojawi się komunikat [ Zwolnienie migawki wyłączone. Naładuj baterię. ], naładuj lub wymień baterię.