Aby przymocować pasek (dostarczony lub zakupiony osobno):