Podłącz aparat za pomocą dostarczonego kabla USB. Następnie możesz użyć oprogramowania Nikon NX Studio, aby skopiować zdjęcia do komputera w celu przeglądania i edycji. Aby uzyskać informacje na temat nawiązywania połączeń bezprzewodowych z komputerami, zobacz „Łączenie z komputerami przez Wi-Fi” ( Łączenie z komputerami przez Wi-Fi ) w „Ustanawianie połączeń bezprzewodowych z komputerami lub urządzeniami inteligentnymi”.

Instalowanie NX Studio

Do instalacji NX Studio potrzebne będzie połączenie z Internetem. Odwiedź witrynę firmy Nikon, aby uzyskać najnowsze informacje, w tym wymagania systemowe.

 • Pobierz najnowszy instalator NX Studio z poniższej strony internetowej i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację.
  https://downloadcenter.nikonimglib.com/

 • Pamiętaj, że pobieranie zdjęć z aparatu może być niemożliwe przy użyciu wcześniejszych wersji NX Studio.

Kopiowanie zdjęć do komputera za pomocą NX Studio

Zobacz pomoc online, aby uzyskać szczegółowe instrukcje.

 1. Podłącz aparat do komputera.

  Po wyłączeniu aparatu i upewnieniu się, że karta pamięci jest włożona, podłącz dostarczony kabel USB zgodnie z ilustracją.

  Korzystanie z czytnika kart

  Zdjęcia można również kopiować z karty pamięci włożonej do czytnika kart innej firmy. Należy jednak sprawdzić, czy karta jest kompatybilna z czytnikiem kart.

 2. Włącz aparat.

  • Uruchomi się komponent Nikon Transfer 2 w NX Studio. Oprogramowanie do przesyłania zdjęć Nikon Transfer 2 jest instalowane jako część NX Studio.

  • Jeśli zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o wybranie programu, wybierz Nikon Transfer 2.

  • Jeśli Nikon Transfer 2 nie uruchomi się automatycznie, uruchom NX Studio i kliknij ikonę „Importuj”.

 3. Kliknij [ Rozpocznij transfer ].

  Zdjęcia z karty pamięci zostaną skopiowane do komputera.

 4. Wyłącz aparat.

  Odłącz kabel USB po zakończeniu przesyłania.

Windows 10 i Windows 8.1

Systemy Windows 10 i Windows 8.1 mogą wyświetlać monit autoodtwarzania po podłączeniu aparatu.

Kliknij okno dialogowe, a następnie kliknij [ Nikon Transfer 2 ], aby wybrać Nikon Transfer 2.

System operacyjny Mac

Jeśli Nikon Transfer 2 nie uruchomi się automatycznie, sprawdź, czy aparat jest podłączony, a następnie uruchom Image Capture (aplikację dostarczaną z systemem macOS) i wybierz Nikon Transfer 2 jako aplikację otwieraną po wykryciu aparatu.

Uwaga: przesyłanie filmów wideo

Nie próbuj przesyłać filmów z karty pamięci, gdy jest ona włożona do aparatu innej marki lub modelu. Może to spowodować usunięcie filmów bez ich przeniesienia.

Przestrogi: Podłączanie do komputerów
 • Nie wyłączaj aparatu ani nie odłączaj kabla USB podczas przesyłania.

 • Nie używaj siły ani nie próbuj wkładać złączy pod kątem. Upewnij się również, że złącza są proste podczas odłączania kabla.

 • Zawsze wyłączaj aparat przed podłączeniem lub odłączeniem kabla.

 • Aby zapewnić nieprzerwane przesyłanie danych, upewnij się, że akumulator aparatu jest w pełni naładowany.

Koncentratory USB

Podłącz aparat bezpośrednio do komputera; nie podłączaj kabla przez koncentrator USB lub klawiaturę. Podłącz aparat do fabrycznie zainstalowanego portu USB.