Kreatywny system oświetlenia firmy Nikon (CLS)

Zaawansowany kreatywny system oświetlenia firmy Nikon (CLS) obsługuje wiele funkcji dzięki ulepszonej komunikacji między aparatem a zgodnymi lampami błyskowymi.

Funkcje dostępne z lampami błyskowymi kompatybilnymi z CLS

Obsługiwane funkcje

Lampa błyskowa

SB‑5000

SB‑910/
SB‑900/
SB‑800

SB‑700

SB‑600

SB‑500

SU‑800

SB‑R200

SB‑400

SB‑300

Pojedynczy błysk

i‑TTL

Zrównoważony błysk wypełniający i‑TTL 1

4

4

4

4

4

4

4

Standardowy błysk wypełniający i‑TTL

42

42

4

42

4

4

4

qA

Automatyczna przysłona

4

43

A

Auto bez TTL

43

GN

Instrukcja z priorytetem odległości

4

4

4

m

podręcznik

4

4

4

4

44

44

44

RPT

Powtarzający się błysk

4

4

Zaawansowane bezprzewodowe oświetlenie optyczne

Gospodarz

Zdalne sterowanie lampą błyskową

4

4

4

44

4

i‑TTL

i‑TTL

4

4

4

44

[A : B]

Szybkie bezprzewodowe sterowanie lampą błyskową

4

4

45

qA

Automatyczna przysłona

4

4

A

Auto bez TTL

m

podręcznik

4

4

4

44

RPT

Powtarzający się błysk

4

4

Zdalny

i‑TTL

i‑TTL

4

4

4

4

4

4

[A : B]

Szybkie bezprzewodowe sterowanie lampą błyskową

4

4

4

4

4

4

qA/A

Automatyczna przysłona/
auto bez TTL

46

46

m

podręcznik

4

4

4

4

4

4

RPT

Powtarzający się błysk

4

4

4

4

4

Zaawansowane bezprzewodowe oświetlenie sterowane radiowo

47

Komunikacja informacyjna o kolorze (flash)

4

4

4

4

4

4

4

Komunikacja informacji o kolorze (światło LED)

4

Automatyczna szybka synchronizacja FP 8

4

4

4

4

4

4

4

Blokada FV 9

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Redukcja czerwonego oka

4

4

4

4

4

4

Oświetlenie modelujące kamery

4

4

4

4

4

4

4

Ujednolicona kontrola lampy błyskowej

4

4

4

4

Aktualizacja oprogramowania wbudowanego lampy błyskowej aparatu

4

410

4

4

4

 1. Niedostępne z pomiarem punktowym.

 2. Można również wybrać za pomocą lampy błyskowej.

 3. q Wybór trybu A / A odbywa się na lampie błyskowej przy użyciu ustawień osobistych.

 4. Można wybrać za pomocą elementu [ Sterowanie lampą błyskową ] w menu aparatu.

 5. Dostępne tylko podczas zbliżeń.

 6. Wybór q A i A zależy od opcji wybranej z główną lampą błyskową.

 7. Obsługuje te same funkcje, co zdalne lampy błyskowe z optycznym AWL.

 8. Dostępne tylko w trybach sterowania błyskiem i‑TTL , q A , A , GN i M.

 9. Dostępne tylko w trybie sterowania błyskiem i‑TTL lub gdy lampa błyskowa jest skonfigurowana do emitowania przedbłysków monitorujących w trybie sterowania błyskiem q A lub A.

 10. Aktualizacje oprogramowania wewnętrznego lamp SB‑910 i SB‑900 można przeprowadzać z aparatu.

Bezprzewodowy sterownik lampy błyskowej SU‑800

Po zamontowaniu na kamerze zgodnej z CLS, SU‑800 może być używany jako sterownik do SB‑5000, SB‑910, SB‑900, SB‑800, SB‑700, SB‑600, SB‑500 lub SB ‑Lampy błyskowe R200. Grupowe sterowanie lampą błyskową jest obsługiwane dla maksymalnie trzech grup. Sam SU‑800 nie jest wyposażony w lampę błyskową.

Fotografia z lampą błyskową

Fotografowania z lampą błyskową nie można łączyć z niektórymi funkcjami aparatu, takimi jak:

 • niema fotografia,

 • nagrywanie filmów i

 • HDR (wysoki zakres dynamiczny)

Inne lampy błyskowe

Następujące lampy błyskowe mogą być używane w trybie automatyki bez TTL ( A ) i trybie ręcznym. Dostępne opcje nie różnią się w zależności od używanego obiektywu.

Obsługiwane funkcje

Lampa błyskowa

SB‑80DX
SB‑28DX
SB‑28
SB‑26
SB-25
SB‑24

SB-50DX
SB‑23
SB‑29
SB-21B
SB‑29S

SB-30
SB‑27 1
SB‑22S
SB‑22
SB‑20
SB-16B
SB‑15

Tryb z błyskiem

A

Auto bez TTL

4

4

m

podręcznik

4

4

4

G

Powtarzający się błysk

4

TYŁ2

Synchronizacja z tylną kurtyną

4

4

4

 1. Zamontowanie lampy SB‑27 w aparacie automatycznie ustawia tryb lampy błyskowej na TTL , ale ustawienie trybu lampy błyskowej na TTL powoduje zablokowanie spustu migawki. Ustaw lampę SB‑27 na A .

 2. Dostępne, gdy aparat jest używany do wyboru trybu lampy błyskowej.

Korzystanie z blokady FV z opcjonalnymi lampami błyskowymi
 • Blokada mocy błysku jest dostępna z opcjonalnymi lampami błyskowymi pracującymi w trybie TTL i (jeśli jest obsługiwana) przedbłyskiem monitorującym q A i przedbłyskiem monitorującym A (więcej informacji można znaleźć w instrukcji dołączonej do lampy błyskowej).

 • Zwróć uwagę, że gdy zaawansowany bezprzewodowy system oświetlenia jest używany do sterowania zdalnymi lampami błyskowymi, należy ustawić tryb sterowania lampą błyskową dla jednostki głównej lub co najmniej jednej grupy zdalnych na TTL , q A lub A .

Obszary pomiarowe dla blokady FV

Obszary mierzone, gdy blokada mocy błysku jest używana z opcjonalnymi lampami błyskowymi, są następujące:

Zdjęcie zrobione z

Tryb sterowania lampą błyskową

Mierzony obszar

Samodzielna lampa błyskowa

i‑TTL

Koło 6 mm na środku ramy

Przysłona automatyczna ( q A )

Obszar mierzony przez miernik ekspozycji lampy błyskowej

Zdalne lampy błyskowe sterowane przez zaawansowany bezprzewodowy system oświetlenia

i‑TTL

Cała rama

Przysłona automatyczna ( q A )

Obszar mierzony przez miernik ekspozycji lampy błyskowej

Automatyka bez TTL ( A )

Uwagi dotyczące opcjonalnych lamp błyskowych
 • Szczegółowe instrukcje można znaleźć w instrukcji obsługi lampy błyskowej.

 • Jeśli urządzenie obsługuje CLS, zapoznaj się z sekcją dotyczącą cyfrowych lustrzanek jednoobiektywowych zgodnych z CLS. Ten aparat nie jest uwzględniony w kategorii „cyfrowa lustrzanka jednoobiektywowa” w instrukcjach obsługi SB‑80DX, SB‑28DX i SB‑50DX.

 • Jeśli wskaźnik gotowości lampy ( c ) miga przez około trzy sekundy po zrobieniu zdjęcia w trybie automatycznym i‑TTL lub innym niż TTL, oznacza to, że lampa błyskowa wyemitowała błysk z pełną mocą i zdjęcie może być niedoświetlone (tylko lampy błyskowe zgodne z CLS ).

 • Sterowania błyskiem i‑TTL można używać przy czułości ISO od 64 do 12800 (Z 7II) lub od 100 do 12800 (Z 6II).

 • Przy czułości ISO powyżej 12800 pożądane rezultaty mogą nie zostać osiągnięte przy niektórych zakresach lub ustawieniach przysłony.

 • W trybie P maksymalna przysłona (minimalna liczba f) jest ograniczona zgodnie z czułością ISO, jak pokazano poniżej:

  Maksymalna przysłona (liczba f) przy odpowiedniku ISO:

  100

  200

  400

  800

  1600

  3200

  6400

  12800

  4

  5

  5,6

  7,1

  8

  10

  11

  13

  • Jeśli maksymalna przysłona obiektywu jest mniejsza niż podana powyżej, maksymalna wartość przysłony będzie maksymalną przysłoną obiektywu.

 • SB‑5000, SB‑910, SB‑900, SB‑800, SB‑700, SB‑600, SB‑500 i SB‑400 zapewniają redukcję efektu czerwonych oczu w ramach redukcji efektu czerwonych oczu i wolną synchronizację z tryby lampy błyskowej z redukcją oczu.

 • „Szum” w postaci linii może pojawiać się na zdjęciach wykonanych z lampą błyskową przy użyciu wysokowydajnego akumulatora SD‑9 lub SD‑8A podłączonego bezpośrednio do aparatu. Zmniejsz czułość ISO lub zwiększ odległość między aparatem a akumulatorem.

 • Aparat zapewnia oświetlenie wspomagające AF zgodnie z wymaganiami. Diody wspomagające AF w opcjonalnych lampach błyskowych nie będą świecić.

 • W przypadku używania kabla synchronizacyjnego serii SC 17, 28 lub 29 do fotografowania z lampą błyskową poza aparatem, prawidłowa ekspozycja może nie zostać osiągnięta w trybie i-TTL. Zalecamy wybór standardowego błysku wypełniającego i‑TTL. Zrób zdjęcie próbne i obejrzyj wyniki na wyświetlaczu aparatu.

 • W trybie i‑TTL nie należy używać panelu lampy błyskowej (panelu dyfuzyjnego) innej niż wbudowany panel lampy błyskowej lub dostarczony adapter odbijający. Użycie innych paneli może spowodować nieprawidłową ekspozycję.

Kompensacja błysku dla opcjonalnych lamp błyskowych

W trybach sterowania błyskiem i-TTL i automatycznej przysłony ( q A ) kompensacja błysku wybrana za pomocą opcjonalnej lampy błyskowej lub aparatu [ Sterowanie błyskiem ] jest dodawana do kompensacji błysku wybranej za pomocą elementu [ Kompensacja błysku ] na zdjęciu. menu.

Oświetlenie modelujące
 • Naciśnięcie elementu sterującego, do którego przypisano [ Podgląd ] za pomocą ustawienia osobistego f2 [ Osobiste elementy sterujące ], powoduje, że lampy błyskowe zgodne z systemem CLS emitują błysk modelujący.

 • Tej funkcji można używać z zaawansowanym bezprzewodowym systemem oświetlenia, aby uzyskać podgląd całkowitego efektu oświetlenia uzyskanego przy użyciu wielu lamp błyskowych.

 • Efekty cieni rzucanych przez lampę błyskową najlepiej obserwować bezpośrednio, a nie na ekranie fotografowania.

 • Oświetlenie modelujące można wyłączyć, wybierając opcję [ Wył .] dla ustawienia osobistego e5 [ Błysk modelujący ].

Studyjne oświetlenie stroboskopowe

Aby dostosować kolor i jasność widoku przez obiektyw, aby ułatwić kadrowanie ujęć, wybierz opcję [ Wył .] dla ustawienia osobistego d9 [ Zastosuj ustawienia do podglądu na żywo ].