• Aparat może być używany z obiektywami z mocowaniem Z. Obiektywem ogólnie używanym w tej instrukcji w celach ilustracyjnych jest NIKKOR Z 24–70mm f/4 S.

 • Uważaj, aby kurz nie dostał się do aparatu.

 • Upewnij się, że aparat jest wyłączony przed założeniem obiektywu.

  • Zdejmij pokrywkę korpusu aparatu ( q , w ) i tylną pokrywkę obiektywu ( e , r ).

  • Dopasuj oznaczenia mocowania na aparacie ( t ) i obiektywie ( y ). Nie dotykaj przetwornika obrazu ani styków obiektywu.

  • Obróć obiektyw zgodnie z ilustracją, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu ( u ).

 • Zdejmij przednią pokrywkę obiektywu przed robieniem zdjęć.

Obiektywy z mocowaniem F
 • Przed użyciem obiektywów z mocowaniem F koniecznie załóż adapter mocowania FTZ (dostępny osobno).

 • Próba zamocowania obiektywów z mocowaniem F bezpośrednio do aparatu może spowodować uszkodzenie obiektywu lub przetwornika obrazu.

Zdejmowanie soczewek

 • Po wyłączeniu aparatu naciśnij i przytrzymaj przycisk zwalniania obiektywu ( q ), jednocześnie obracając obiektyw we wskazanym kierunku ( w ).

 • Po zdjęciu obiektywu załóż dekielki obiektywu i dekiel korpusu aparatu.