1. Zamontuj lampę błyskową na stopce akcesoriów aparatu.

    Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji dołączonej do urządzenia.

  2. Włącz aparat i lampę błyskową.

    Lampa błyskowa rozpocznie ładowanie; po zakończeniu ładowania na ekranie fotografowania pojawi się wskaźnik gotowości lampy ( c ).

  3. Wybierz tryb sterowania lampą błyskową (Tryb sterowania lampą błyskową) i tryb lampy błyskowej ( Tryby lampy błyskowej ).

  4. Dostosuj czas otwarcia migawki i przysłonę.

  5. Robić zdjęcia.

Szybkość migawki

W przypadku korzystania z opcjonalnej lampy błyskowej czas otwarcia migawki można ustawić w następujący sposób:

Tryb

Czas otwarcia migawki

b

Ustawiane automatycznie przez kamerę ( 1 / 200 s – 1 / 60 s)

P , A

Ustawiane automatycznie przez kamerę ( 1 / 200 s – 1 / 60 s) *

S

1/200 s –30 s

m

1/200 s –30 s, Żarówka , Czas

  • Czas otwarcia migawki może wynosić nawet 30 s, jeśli jako tryb lampy błyskowej wybrano synchronizację z długimi czasami otwarcia migawki, synchronizację z wolną tylną kurtynką migawki lub synchronizację wolną z redukcją efektu czerwonych oczu.

Lampy błyskowe innych firm

Aparatu nie można używać z lampami błyskowymi, które podałyby napięcie powyżej 250 V na styki X aparatu lub styki powodujące zwarcie na stopce akcesoriów. Używanie takich lamp błyskowych może nie tylko zakłócać normalne działanie aparatu, ale także uszkodzić obwody synchronizacji błysku aparatu i/lub lampy błyskowej.

Sterowanie lampą błyskową i-TTL

Gdy opcjonalna lampa błyskowa obsługująca kreatywny system oświetlenia firmy Nikon jest podłączona i ustawiona na TTL, aparat używa przedbłysków monitorujących w celu uzyskania zrównoważonego lub standardowego sterowania błyskiem wypełniającym i-TTL. Sterowanie błyskiem i-TTL nie jest dostępne w przypadku lamp błyskowych, które nie obsługują kreatywnego systemu oświetlenia firmy Nikon. Aparat obsługuje następujące typy sterowania błyskiem i-TTL:

Sterowanie lampą błyskową

Opis

Zrównoważony błysk wypełniający i-TTL

Aparat wykorzystuje sterowanie błyskiem „zrównoważony błysk wypełniający i-TTL”, aby uzyskać naturalną równowagę między głównym obiektem a otaczającym oświetleniem tła. Po naciśnięciu spustu migawki i bezpośrednio przed głównym błyskiem, lampa błyskowa emituje serię przedbłysków monitorujących, których aparat używa do optymalizacji mocy błysku w celu uzyskania równowagi między głównym obiektem a otaczającym oświetleniem tła.

Standardowy błysk wypełniający i-TTL

Moc błysku jest dostosowana do oświetlenia w kadrze do standardowego poziomu; jasność tła nie jest brana pod uwagę. Zalecany do ujęć, w których główny obiekt jest uwydatniony kosztem szczegółów tła lub gdy używana jest kompensacja ekspozycji.

  • Standardowy błysk wypełniający i-TTL jest włączany automatycznie po wybraniu opcji [ Pomiar punktowy ].