Odtwarzanie pełnoklatkowe

Naciśnij przycisk K , aby wyświetlić na wyświetlaczu ostatnie zdjęcie na pełnym ekranie.

  • Naciśnij 4 , aby wrócić do poprzedniej klatki, 2 , aby przejść do następnej klatki.

  • Naciśnij 1 , 3 lub przycisk DISP , aby wyświetlić więcej informacji o bieżącym zdjęciu ( Informacje o zdjęciu).

Odtwarzanie miniatur

Aby wyświetlić wiele zdjęć, naciśnij przycisk W ( Q ), gdy zdjęcie jest wyświetlane na pełnym ekranie.

  • Liczba wyświetlanych zdjęć zwiększa się od 4 do 9 do 72 za każdym naciśnięciem przycisku W ( Q ) i zmniejsza się z każdym naciśnięciem przycisku X

  • Wyróżnij zdjęcia za pomocą przycisków 1 , 3 , 4 lub 2 .

Sterowanie dotykowe

Dotykowego sterowania można używać podczas wyświetlania zdjęć na monitorze ( Odtwarzanie ).

Obróć wysokość

Aby wyświetlać zdjęcia „pionowe” (orientacja portretowa) w orientacji pionowej, wybierz opcję [ .] dla opcji [ Obrót zdjęć pionowych] w menu odtwarzania.

Przegląd obrazów

Po wybraniu opcji [ Wł. ] dla [ Podgląd obrazu ] w menu odtwarzania, zdjęcia są automatycznie wyświetlane po wykonaniu; nie musisz naciskać przycisku K

  • W przypadku wybrania opcji [ Włącz (tylko monitor) ] zdjęcia nie będą wyświetlane w wizjerze.

  • W trybach zdjęć seryjnych wyświetlanie rozpoczyna się po zakończeniu fotografowania i wyświetla pierwsze zdjęcie z bieżącej serii.

  • Obrazy nie są obracane automatycznie podczas podglądu zdjęć, nawet jeśli w menu odtwarzania wybrano opcję [ .] dla opcji [ Obróć wysokość ].

Dwie karty pamięci

Jeśli włożone są dwie karty pamięci, opcje [ Wybierz gniazdo i folder ] można również wyświetlić, naciskając przycisk W ( Q ), gdy wyświetlane są 72 miniatury.