Użyj opcji [ Tryb błysku ] w menu wykonywania zdjęć, aby wybrać efekt działania lampy błyskowej. Dostępne opcje różnią się w zależności od trybu fotografowania.

Opcja

Opis

Dostępne w

I

[ Błysk wypełniający ]
(synchronizacja przedniej kurtyny)

Ten tryb jest zalecany w większości sytuacji. W trybach P i A czas otwarcia migawki zostanie automatycznie ustawiony na wartości od 1/200 s (lub 1/8000 s z automatyczną synchronizacją z krótkimi czasami otwarcia migawki) do 1/60 s .

b , P , S , A , M

J

[ Redukcja efektu czerwonych oczu ]

Używaj do portretów. Lampka redukcji efektu czerwonych oczu na aparacie lub lampie błyskowej zapala się przed błyskiem lampy, redukując efekt „czerwonych oczu”.

  • Wymagana jest lampa błyskowa z redukcją efektu czerwonych oczu.

  • Żądane rezultaty mogą nie zostać osiągnięte, jeśli obiekt lub aparat poruszy się przed zwolnieniem migawki (to ustawienie nie jest zalecane w przypadku poruszających się obiektów lub w innych sytuacjach wymagających szybkiej reakcji migawki).

b , P , S , A , M

L

[ Wolna synchronizacja ]
(wolna synchronizacja)

Podobnie jak w przypadku „błysku wypełniającego”, z tą różnicą, że czas otwarcia migawki jest automatycznie wydłużany, aby uchwycić oświetlenie tła w nocy lub przy słabym oświetleniu.

  • Zwróć uwagę, że zdjęcia mogą być podatne na rozmycie z powodu drgań aparatu przy długich czasach otwarcia migawki.

  • Zalecane jest użycie statywu.

P , A

K

[ Wolna synchronizacja + efekt czerwonych oczu ]
(redukcja efektu czerwonych oczu przy wolnej synchronizacji)

Użyj, aby uwzględnić oświetlenie tła na portretach. Redukcja efektu czerwonych oczu jest połączona z długimi czasami otwarcia migawki, aby uchwycić oświetlenie tła w nocy lub przy słabym oświetleniu.

  • Zwróć uwagę, że zdjęcia mogą być podatne na rozmycie z powodu drgań aparatu przy długich czasach otwarcia migawki.

  • Zalecane jest użycie statywu.

P , A

M

[ Synchronizacja tylnej kurtyny ]

Lampa błyskowa jest wyzwalana tuż przed zamknięciem migawki, tworząc efekt strumienia światła za ruchomymi źródłami światła.

  • Wybranie P lub A po wybraniu tej opcji powoduje ustawienie trybu lampy błyskowej na wolną synchronizację.

  • Zwróć uwagę, że zdjęcia mogą być podatne na rozmycie z powodu drgań aparatu przy długich czasach otwarcia migawki.

  • Zalecane jest użycie statywu.

P , S , A , M

s

[ Błysk wyłączony ]

Lampa błyskowa nie działa.

b , P , S , A , M

Studyjne oświetlenie stroboskopowe

Synchronizacji na tylną kurtynkę migawki nie można używać w przypadku studyjnych systemów błyskowych, ponieważ nie można uzyskać prawidłowej synchronizacji.