To menu służy do szybkiego dostępu do często używanych ustawień. Aby wyświetlić menu, naciśnij przycisk i .

  • Wyróżnij elementy za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego i naciśnij J , aby wyświetlić opcje. Wyróżnij żądaną opcję i naciśnij J , aby ją wybrać i powrócić do menu i .

  • Aby anulować i powrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij przycisk i .

Pokrętła poleceń
  • W niektórych przypadkach ustawienie pozycji aktualnie wyróżnionej w menu i można wybrać, obracając głównym pokrętłem sterowania. Opcje wybranego ustawienia, jeśli są, można wybrać, obracając przednim pokrętłem sterującym.

  • Niektóre elementy można regulować, obracając pokrętłem.

  • Naciśnij J , aby zapisać zmiany. Zmiany można również zapisać, naciskając spust migawki do połowy lub podświetlając inny element.