Wybrane zdjęcia można ocenić lub oznaczyć jako kandydatów do późniejszego usunięcia. Oceny można również przeglądać w NX Studio. Nie można oceniać chronionych zdjęć.

  1. Naciśnij przycisk K , aby rozpocząć odtwarzanie.
  2. Wybierz żądane zdjęcie i naciśnij przycisk i .

    Wyświetlone i menu odtwarzania.

  3. Wyróżnij [ Ocena ] i naciśnij J .
  4. Wybierz ocenę.
    • Obracaj głównym pokrętłem sterowania, aby wybrać ocenę od zera do pięciu gwiazdek, lub wybierz d , aby oznaczyć zdjęcie jako kandydata do późniejszego usunięcia.

    • Naciśnij J , aby wybrać wyróżnioną opcję.