Kompensacja błysku służy do celowej zmiany mocy błysku, na przykład w celu zmiany jasności obiektu w stosunku do tła. Za pomocą pozycji [ Kompensacja błysku ] w menu wykonywania zdjęć, moc błysku można zwiększyć, aby główny obiekt wydawał się jaśniejszy, zmniejszyć, aby zapobiec odblaskom, lub w inny sposób dostroić, aby uzyskać pożądany efekt.

  • Wybierz spośród wartości od –3 do +1.

  • Domyślnie zmiany wprowadzane są w krokach co 1/3 EV . Rozmiar kroków można zmienić przy użyciu ustawienia osobistego b1 [Krok EV zmiany ekspozycji ] na 1/2 EV.

  • Wyższe wartości sprawiają, że obiekt jest jaśniejszy, niższe wartości ciemniejsze.

  • Przy wartościach innych niż ±0,0 ikona Y pojawi się na ekranie fotografowania i na panelu kontrolnym.

  • Normalną moc błysku można przywrócić, ustawiając kompensację błysku na ±0,0. Kompensacja błysku nie jest resetowana po wyłączeniu aparatu.