Wykonaj poniższe czynności, aby usunąć zdjęcia z kart pamięci. Pamiętaj, że usuniętych zdjęć nie można odzyskać. Zdjęć chronionych nie można jednak usunąć.

Korzystanie z przycisku Usuń

Naciśnij przycisk O , aby usunąć bieżące zdjęcie.

 1. Wybierz żądane zdjęcie za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego i naciśnij przycisk O
  • Wyświetlone zostanie okno dialogowe potwierdzenia.

  • Aby wyjść bez usuwania zdjęcia, naciśnij K .

 2. Naciśnij ponownie przycisk O

  Zdjęcie zostanie usunięte.

Usuwanie kopii

Jeśli zdjęcie wybrane na ekranie odtwarzania po naciśnięciu przycisku O zostało zarejestrowane z włożonymi dwiema kartami pamięci i [ Kopia zapasowa ] lub [ Podstawowy RAW – Pomocniczy JPEG ] jako [ Funkcja gniazda pomocniczego], pojawi się monit o wybranie, czy usunąć obie kopie lub tylko kopię na karcie w bieżącym gnieździe ( Usuwanie kopii ).

Usuwanie wielu zdjęć

Użyj [ Usuń ] w menu odtwarzania, aby usunąć wiele zdjęć naraz. Pamiętaj, że w zależności od liczby zdjęć, usunięcie może zająć trochę czasu.

Opcja

Opis

Q

[ Wybrane obrazy ]

Usuń wybrane zdjęcia.

i

[ Zdjęcia wykonane w wybranych dniach ]

Usuń wszystkie zdjęcia zrobione w wybranych dniach ( Obrazy zrobione w wybranych dniach).

R

[ Wszystkie obrazy ]

Usuń wszystkie zdjęcia w folderze aktualnie wybranym w opcji [ Folder odtwarzania ] w menu odtwarzania.

 • Jeśli włożone są dwie karty pamięci, możesz wybrać kartę, z której zdjęcia zostaną usunięte.

Usuwanie wybranych zdjęć

 1. Wybierz zdjęcia.

  • Wyróżnij zdjęcia za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego i naciśnij przycisk W ( Q ), aby wybrać; wybrane zdjęcia są oznaczone ikonami O Wybrane zdjęcia można anulować, naciskając ponownie przycisk W ( Q ).

  • Powtarzaj, aż wszystkie żądane zdjęcia zostaną wybrane.

  • Aby wyświetlić podświetlony obraz na pełnym ekranie, naciśnij i przytrzymaj przycisk X

 2. Usuń zdjęcia.
  • Naciśnij J ; zostanie wyświetlone okno dialogowe potwierdzenia.

  • Wyróżnij [ Tak ] i naciśnij J , aby usunąć wybrane zdjęcia.

Obrazy zrobione w wybranych dniach

 1. Wybierz daty.
  • Wyróżnij daty za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego i naciśnij 2 , aby wybrać; wybrane daty są oznaczone ikonami M Wybrane daty można odznaczyć, ponownie naciskając 2 .

  • Powtarzaj, aż wybierzesz wszystkie żądane daty.

 2. Usuń zdjęcia.
  • Naciśnij J ; zostanie wyświetlone okno dialogowe potwierdzenia.

  • Wyróżnij [ Tak ] i naciśnij J , aby usunąć wszystkie zdjęcia zrobione w wybrane dni.

Usuwanie wszystkich zdjęć

 1. Wybierz kartę pamięci.

  Naciskaj 1 lub 3 , aby wyróżnić gniazdo zawierające kartę pamięci, z której zdjęcia zostaną usunięte, a następnie naciśnij J .

 2. Usuń zdjęcia.
  • Wyświetlone zostanie okno dialogowe potwierdzenia z nazwą folderu zawierającego zdjęcia do usunięcia. Wyróżnij [ Tak ] i naciśnij J , aby usunąć wszystkie zdjęcia z folderu. Folder to ten, który został wcześniej wybrany za pomocą opcji [ Folder odtwarzania ] w menu odtwarzania.

  • Pamiętaj, że w zależności od liczby zdjęć, usunięcie może zająć trochę czasu.