Ten produkt podlega przepisom EAR (Export Administration Regulations) Stanów Zjednoczonych. Zgoda rządu Stanów Zjednoczonych nie jest wymagana w przypadku eksportu do krajów innych niż następujące, które w chwili pisania niniejszego dokumentu podlegają embargo lub specjalnej kontroli: Kuba, Iran, Korea Północna, Sudan i Syria (lista może ulec zmianie).

Korzystanie z urządzeń bezprzewodowych może być zabronione w niektórych krajach lub regionach. Przed skorzystaniem z funkcji bezprzewodowych tego produktu poza krajem zakupu należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem firmy Nikon.

Nadajnik Bluetooth w tym urządzeniu działa w paśmie 2,4 GHz.

Uwaga dla klientów w USA i Kanadzie

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 kanadyjskich zasad FCC dotyczących innowacji, nauki i rozwoju gospodarczego bez licencji. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE FCC

FCC wymaga, aby użytkownik został powiadomiony, że wszelkie zmiany lub modyfikacje wprowadzone do tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez firmę Nikon Corporation, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

Zgodność z wymogiem FCC 15.407(c)

Transmisja danych jest zawsze inicjowana przez oprogramowanie, które jest przekazywane przez MAC, przez cyfrowe i analogowe pasmo podstawowe, a na końcu do układu RF. Kilka specjalnych pakietów jest inicjowanych przez MAC. Są to jedyne sposoby, w jakie cyfrowa część pasma podstawowego włączy nadajnik RF, który następnie wyłączy na końcu pakietu. Dlatego nadajnik będzie włączony tylko podczas przesyłania jednego z wyżej wymienionych pakietów. Innymi słowy, to urządzenie automatycznie przerywa transmisję w przypadku braku informacji do przesłania lub awarii operacyjnej.

Tolerancja częstotliwości: ± 20 ppm

Oświadczenie FCC dotyczące zakłóceń częstotliwości radiowych

Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkaniowej. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i, jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można określić wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do próby usunięcia zakłóceń za pomocą co najmniej jednego z następujących środków:

 • Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.

 • Zwiększ odległość między sprzętem a odbiornikiem.

 • Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

 • Aby uzyskać pomoc, skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

Kolokacja

Tego nadajnika nie wolno umieszczać ani używać w połączeniu z żadną inną anteną lub nadajnikiem.

Nikon Inc., 1300 Walt Whitman Road, Melville, Nowy Jork 11747-3064, USA

tel.: 631-547-4200

Oświadczenie FCC/ISED dotyczące ekspozycji na fale radiowe

Dostępne dowody naukowe nie wykazują, że korzystanie z urządzeń bezprzewodowych o małej mocy wiąże się z jakimikolwiek problemami zdrowotnymi. Nie ma jednak dowodu na to, że te urządzenia bezprzewodowe o małej mocy są całkowicie bezpieczne. Urządzenia bezprzewodowe o małej mocy emitują niskie poziomy energii o częstotliwości radiowej (RF) w zakresie mikrofal podczas użytkowania. Podczas gdy wysoki poziom RF może powodować skutki zdrowotne (poprzez ogrzewanie tkanki), ekspozycja na promieniowanie o niskim poziomie, które nie powoduje ogrzewania, nie powoduje żadnych znanych negatywnych skutków zdrowotnych. Wiele badań ekspozycji na fale radiowe o niskim poziomie nie wykazało żadnych skutków biologicznych. Niektóre badania sugerowały, że mogą wystąpić pewne efekty biologiczne, ale takie odkrycia nie zostały potwierdzone przez dodatkowe badania. Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z limitami narażenia na promieniowanie FCC/ISED ustalonymi dla niekontrolowanego środowiska i spełnia wytyczne FCC dotyczące narażenia na częstotliwości radiowe (RF) oraz RSS-102 zasad narażenia na promieniowanie o częstotliwości radiowej (RF) ISED. Proszę zapoznać się z raportem z testu SAR, który został przesłany na stronę FCC.

Zgodność z RSS-247 Wydanie 2 §6.4

Transmisja danych jest zawsze inicjowana przez oprogramowanie, które jest przekazywane przez MAC, przez cyfrowe i analogowe pasmo podstawowe, a na końcu do układu RF. Kilka specjalnych pakietów jest inicjowanych przez MAC. Są to jedyne sposoby, w jakie cyfrowa część pasma podstawowego włączy nadajnik RF, który następnie wyłączy na końcu pakietu. Dlatego nadajnik będzie włączony tylko podczas przesyłania jednego z wyżej wymienionych pakietów. Innymi słowy, to urządzenie automatycznie przerywa transmisję w przypadku braku informacji do przesłania lub awarii operacyjnej.

Uwaga dla klientów w Kanadzie

Tylko do użytku w pomieszczeniach (5150-5350 MHz).

Uwaga dla klientów w Europie i krajach zgodnych z dyrektywą w sprawie urządzeń radiowych

Niniejszym firma Nikon Corporation oświadcza, że urządzenia radiowe typu Z 7II i Z 6II są zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełne teksty deklaracji zgodności UE są dostępne pod następującymi adresami internetowymi:

Z 7II :
https://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_N1932.pdf

Z 6II :
https://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_N1929.pdf

Wi-Fi

 • Częstotliwość pracy:

  • 2412-2462 MHz (kanał 11; Afryka, Azja, Boliwia i Oceania)

  • 2412-2462 MHz (kanał 11) i 5180-5825 MHz (USA, Kanada, Meksyk)

  • 2412–2462 MHz (kanał 11) i 5180–5805 MHz (inne kraje obu Ameryk)

  • 2412-2462 MHz (kanał 11) i 5745-5805 MHz (Gruzja)

  • 2412–2462 MHz (kanał 11) i 5180–5320 MHz (pozostałe kraje europejskie)

 • Maksymalna moc wyjściowa (EIRP):

  • Pasmo 2,4 GHz: 5,2 dBm

  • Pasmo 5 GHz: 5,3 dBm (Gruzja)

  • Pasmo 5 GHz: 8,3 dBm (pozostałe kraje)

Bluetooth

 • Częstotliwość pracy:

  • Bluetooth: 2402–2480 MHz

  • Niskoenergetyczna łączność Bluetooth: 2402–2480 MHz

 • Maksymalna moc wyjściowa (EIRP):

  • Bluetooth: –0,3 dBm

  • Niska energia Bluetooth: –1,8 dBm

Uwaga dla klientów w Singapurze

To urządzenie jest zgodne z przepisami dotyczącymi częstotliwości radiowych. Poniżej podano treść etykiet certyfikacyjnych, które nie są umieszczone na urządzeniu.

Uwaga dla klientów w Tajlandii
Bezpieczeństwo

Chociaż jedną z zalet tego produktu jest to, że umożliwia innym osobom swobodne łączenie się w celu bezprzewodowej wymiany danych w dowolnym miejscu w jego zasięgu, jeśli zabezpieczenia nie są włączone, mogą wystąpić następujące sytuacje:

 • Kradzież danych: Złośliwe strony trzecie mogą przechwytywać transmisje bezprzewodowe w celu kradzieży identyfikatorów użytkowników, haseł i innych danych osobowych.

 • Nieautoryzowany dostęp: nieautoryzowani użytkownicy mogą uzyskać dostęp do sieci i zmieniać dane lub wykonywać inne złośliwe działania. Należy pamiętać, że ze względu na konstrukcję sieci bezprzewodowych, wyspecjalizowane ataki mogą umożliwić nieautoryzowany dostęp nawet przy włączonych zabezpieczeniach.

 • Sieci niezabezpieczone: łączenie się z otwartymi sieciami może spowodować nieautoryzowany dostęp. Używaj tylko bezpiecznych sieci.

Oznakowanie zgodności

Normy, z którymi aparat jest zgodny, można wyświetlić za pomocą opcji [ Oznakowanie zgodności ] w menu ustawień.

Certyfikaty