Zdjęcia można zabezpieczyć, aby zapobiec ich przypadkowemu usunięciu. Chronione zdjęcia zostaną jednak usunięte po sformatowaniu karty pamięci.

  1. Naciśnij przycisk K , aby rozpocząć odtwarzanie.
  2. Wybierz żądane zdjęcie i naciśnij przycisk i .

    Wyświetlone i menu odtwarzania.

  3. Wyróżnij [ Chroń ] i naciśnij J .
    • Chronione zdjęcia są oznaczone ikoną P

    • Aby usunąć ochronę, wyświetl lub wyróżnij zdjęcie i ponownie wybierz opcję [ Chroń ].

Usuwanie ochrony ze wszystkich zdjęć

Aby usunąć ochronę wszystkich zdjęć w folderze lub folderach aktualnie wybranych dla opcji [ Folder odtwarzania ] w menu odtwarzania, wybierz opcję [ Niezabezpiecz wszystko ] w menu i .