W przypadku jednoczesnego optycznego i radiowego AWL, podłącz WR-R10 i zamontuj SU‑800 lub główną lampę błyskową obsługującą optyczne sterowanie błyskiem (SB-910, SB-900, SB-800, SB‑700 lub SB-500) na bucie akcesoriów.

  • Nawiąż połączenia między WR-R10 a wszystkimi lampami błyskowymi sterowanymi radiowo ( Nawiązywanie połączenia bezprzewodowego ).

  • Jeśli lampa SB-500 jest zamontowana na stopce akcesoriów aparatu, wybierz [ Optyczny/radiowy AWL ] dla [ Opcje bezprzewodowej lampy błyskowej ]. W przypadku innych lamp błyskowych lub SU-800 opcja [ Opcje bezprzewodowej lampy błyskowej ] jest automatycznie ustawiana na [ Optyczny/radiowy AWL ].

  • Jedyną opcją dostępną dla [ Zdalne sterowanie lampą błyskową ] będzie [ Błysk grupowy ].

  • Zdalne lampy błyskowe można umieścić w maksymalnie sześciu grupach (od A do F). Umieść jednostki sterowane optycznie w grupach od A do C, a jednostki sterowane radiowo w grupach od D do F. Aby wyświetlić opcje dla grup od D do F, naciśnij 1 lub 3 na ekranie [ Opcje błysku grupowego ].