Użyj tego przycisku, aby zmienić ekspozycję z wartości sugerowanej przez aparat. Kompensacji ekspozycji można używać do rozjaśniania lub przyciemniania zdjęć.

–1 EV

Brak kompensacji ekspozycji

+1 EV

Regulacja kompensacji ekspozycji

 • Przytrzymaj przycisk E i obróć główne pokrętło sterowania.

 • Wybierz spośród wartości od –5 EV (niedoświetlenie) do +5 EV (prześwietlenie). W trybie filmowania dostępne są wartości od –3 EV do +3 EV.

 • Domyślnie zmiany wprowadzane są w krokach co 1/3 EV . Rozmiar kroków można zmienić przy użyciu ustawienia osobistego b1 [Krok EV zmiany ekspozycji ] na 1/2 EV.

 • Wyższe wartości sprawiają, że obiekt jest jaśniejszy, niższe wartości ciemniejsze.

 • Kompensacja ekspozycji nie jest dostępna w trybie b .

 • Korekty kompensacji ekspozycji są wyświetlane na panelu sterowania.

 • Normalną ekspozycję można przywrócić, ustawiając kompensację ekspozycji na ±0. Kompensacja ekspozycji nie jest resetowana po wyłączeniu aparatu.

 • Przy wartościach innych niż ±0,0 aparat wyświetla ikonę E (tryb filmu) lub ikonę E i wskaźnik ekspozycji (tryb zdjęć) po zwolnieniu przycisku E Bieżącą wartość kompensacji ekspozycji można potwierdzić, naciskając przycisk E

  Monitor

  Wizjer

Tryb M
 • W trybie fotografowania M kompensacja ekspozycji wpływa tylko na wskaźnik ekspozycji; czas otwarcia migawki i przysłona nie zmieniają się.

 • Wskaźnik ekspozycji i bieżącą wartość kompensacji ekspozycji można wyświetlić, naciskając przycisk E

 • Gdy włączony jest automatyczny dobór ISO (Automatyczny dobór czułości ISO ), czułość ISO jest regulowana automatycznie zgodnie z wartością wybraną dla kompensacji ekspozycji.

Korzystanie z lampy błyskowej

Gdy używana jest opcjonalna lampa błyskowa, kompensacja ekspozycji wpływa zarówno na moc błysku, jak i ekspozycję, zmieniając jasność zarówno głównego obiektu, jak i tła. Ustawienie osobiste e3 [ Kompensacja eksp. dla lampy błyskowej ] może służyć do ograniczania efektów kompensacji ekspozycji tylko do tła.