Ta funkcja służy do blokowania mocy błysku w lampach błyskowych zgodnych z systemem CLS, umożliwiając wykonanie wielu zdjęć lub zmianę kompozycji ujęć bez zmiany mocy błysku. Obiekt nie musi znajdować się w centrum kadru, co zapewnia większą swobodę podczas komponowania ujęć.

 • Moc błysku jest automatycznie dostosowywana do wszelkich zmian czułości ISO i przysłony.

 • Blokada mocy nie jest dostępna w trybie b .

 1. Przypisz [ Blokada mocy błysku ] do elementu sterującego przy użyciu ustawienia osobistego f2 [Nastawy osobiste].
 2. Zamontuj lampę błyskową zgodną z systemem CLS na stopce akcesoriów aparatu.

 3. Włącz lampę błyskową i wybierz tryb sterowania błyskiem przedbłysku monitorującego q A lub A .

  • Jeśli używasz lampy SB-5000, SB-500, SB-400 lub SB-300 zamontowanej na sanek mocujących aparatu, wybierz [ TTL ] lub [ Autom. zewnętrzna lampa błyskowa ] dla [ Sterowanie lampą błyskową ] > [ Tryb sterowania lampą błyskową ].

  • Informacje na temat innych lamp błyskowych można znaleźć w dokumentacji dołączonej do urządzenia.

 4. Centrum.

  Ustaw obiekt na środku kadru i naciśnij spust migawki do połowy, aby ustawić ostrość.

 5. Zablokuj poziom błysku.

  • Po upewnieniu się, że wskaźnik gotowości lampy ( c ) pojawia się na ekranie fotografowania, naciśnij element sterujący [ Blokada mocy błysku]; lampa błyskowa wyemituje przedbłysk monitorujący, aby określić odpowiedni poziom błysku.

  • Moc błysku zostanie zablokowana, a na ekranie fotografowania pojawi się ikona blokady mocy błysku ( r ).

 6. Zmień kompozycję ujęcia.
 7. Aby zrobić zdjęcie, naciśnij spust migawki do końca.

  W razie potrzeby można wykonać dodatkowe zdjęcia bez zwalniania blokady mocy. Powtórz kroki od 6 do 7, aby wykonać dodatkowe zdjęcia.

 8. Zwolnij blokadę FV.

  Naciśnij element sterujący [ Blokada mocy błysku ], aby zwolnić blokadę mocy błysku i sprawdź, czy ikona blokady mocy błysku ( r ) nie jest już wyświetlana na ekranie fotografowania.