Opcja języka w menu ustawień jest automatycznie podświetlana przy pierwszym wyświetleniu menu. Wybierz język i ustaw zegar aparatu.

 1. Włącz aparat.
 2. Wyróżnij [ Język ] w menu ustawień i naciśnij 2 .
  • Pozycja [ Język ] jest automatycznie podświetlana w menu ustawień po pierwszym naciśnięciu przycisku G po zakupie.

  • Aby uzyskać informacje na temat korzystania z menu, zobacz „Korzystanie z menu” ( Korzystanie z menu ).

 3. Wybierz język.

  Naciskaj 1 lub 3 , aby wyróżnić żądany język, a następnie naciśnij J (dostępne języki różnią się w zależności od kraju lub regionu, w którym aparat został pierwotnie zakupiony).

 4. Wyróżnij [ Strefa czasowa i data ] i naciśnij 2 .
 5. Wybierz strefę czasową.
  • Wybierz [ Strefa czasowa ] na ekranie [ Strefa czasowa i data ].

  • Wyróżnij strefę czasową na ekranie [ Strefa czasowa ] i naciśnij J

  • Wyświetlacz pokazuje mapę stref czasowych, zawierającą wybrane miasta w wybranej strefie oraz różnicę między czasem w wybranej strefie a czasem UTC.

 6. Włącz lub wyłącz czas letni.
  • Wybierz opcję [ Czas letni ] na ekranie [ Strefa czasowa i data ].

  • Wyróżnij [ Włącz ] (czas letni włączony) lub [ Wyłącz ] (czas letni wyłączony) i naciśnij J .

  • Wybranie opcji [ .] powoduje przesunięcie zegara o jedną godzinę; aby cofnąć efekt, wybierz opcję [ Wyłącz ].

 7. Ustaw zegar.
  • Wybierz [ Data i godzina ] na ekranie [ Strefa czasowa i data ].

  • Naciśnij J po użyciu wybieraka wielofunkcyjnego, aby ustawić zegar na datę i godzinę w wybranej strefie czasowej (zwróć uwagę, że aparat używa zegara 24-godzinnego).

 8. Wybierz format daty.
  • Wybierz [ Format daty ] na ekranie [ Strefa czasowa i data ].

  • Wyróżnij żądaną kolejność wyświetlania daty (rok, miesiąc i dzień) i naciśnij J .

 9. Wyjdź z menu.

  Lekko naciśnij spust migawki do połowy, aby wyjść do trybu fotografowania.

Ikona t

Migająca ikona t na ekranie fotografowania wskazuje, że zegar aparatu został zresetowany. Data i godzina zapisane z nowymi zdjęciami nie będą poprawne; użyj opcji [ Strefa czasowa i data ] > [ Data i godzina ] w menu ustawień, aby ustawić prawidłową godzinę i datę na zegarze. Zegar aparatu jest zasilany z niezależnej baterii zegara. Akumulator zegara jest ładowany po włożeniu głównego akumulatora do aparatu. Ładowanie trwa około 2 dni. Po naładowaniu będzie zasilał zegar przez około miesiąc.

SnapBridge

Użyj aplikacji SnapBridge, aby zsynchronizować zegar aparatu z zegarem smartfona lub tabletu (urządzenia inteligentnego). Szczegółowe informacje można znaleźć w pomocy online SnapBridge.