W celach ilustracyjnych, wyświetlacze są pokazane z zapalonymi wszystkimi wskaźnikami.

Monitor

Tryb zdjęć

1

Tryb fotografowania ( pokrętło trybu )

2

Elastyczny wskaźnik programu ( P (Automatyka programowa) )

3

Tryb ustawień użytkownika ( U1 , U2 i U3 (tryby ustawień użytkownika) )

4

Ramki pola AF (tryb pola AF)

5

Tryb lampy błyskowej (tryby lampy błyskowej )

6

Wskaźnik interwalometru ( Fotografowanie z interwalometrem )

Ikona t ( Ikona t )

Wskaźnik „Brak karty pamięci” ( Wkładanie kart pamięci , Brak karty pamięci )

Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze karty pamięci ( Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze karty pamięci )

7

Tryb zwalniania ( przycisk c / E (tryb zwalniania/samowyzwalacz) , tryb zwalniania )

8

Punkt ostrości ( Fotografowanie ( tryb b ) , Tryb pola AF )

9

Tryb ostrości (Tryb ostrości )

10

Tryb pola AF (Tryb pola AF)

11

Aktywna funkcja D-Lighting ( Aktywna funkcja D-Lighting )

12

Picture Control ( Ustaw Picture Control )

13

Wskaźnik połączenia Bluetooth ( Połącz z urządzeniem inteligentnym )

Tryb samolotowy (tryb samolotowy )

14

Balans bieli ( Balans bieli , Balans bieli , Balans bieli )

15

Obszar obrazu ( Wybierz obszar obrazu )

16

Rozmiar obrazu (Rozmiar obrazu )

17

Jakość obrazu (Jakość obrazu )

18

Ikona i ( Menu i )

19

Wskaźnik braketingu ekspozycji i mocy błysku ( Braketing ekspozycji i mocy błysku )

Wskaźnik braketingu balansu bieli ( Braketing balansu bieli )

Wskaźnik braketingu ADL ( Braketing ADL )

Wskaźnik HDR ( Wykonywanie zdjęć HDR )

Wskaźnik wielokrotnej ekspozycji ( Tworzenie wielokrotnej ekspozycji )

20

Liczba zdjęć w sekwencji braketingu ekspozycji i mocy błysku ( Braketing ekspozycji i mocy błysku )

Liczba zdjęć w sekwencji braketingu balansu bieli ( Braketing balansu bieli )

Liczba zdjęć w sekwencji braketingu ADL ( Braketing ADL )

Różnica ekspozycji HDR ( wykonywanie zdjęć HDR )

Liczba wielokrotnych ekspozycji ( Tworzenie wielokrotnej ekspozycji )

21

Wskaźnik ekspozycji

Ekspozycja ( Wskaźniki ekspozycji )

Kompensacja ekspozycji ( przycisk E (kompensacji ekspozycji) )

Autobraketing ( Autobraketing )

22

Wskaźnik gotowości lampy ( Korzystanie z lampy błyskowej w aparacie )

23

„k” (pojawia się, gdy w pamięci pozostaje ponad 1000 zdjęć; liczba pozostałych zdjęć )

24

Liczba pozostałych zdjęć ( liczba pozostałych zdjęć , pojemność karty pamięci )

25

Wskaźnik połączenia Wi‑Fi ( Połączenie Wi-Fi )

26

Czułość ISO ( przycisk S )

27

Wskaźnik czułości ISO ( przycisk S )

Wskaźnik automatycznej czułości ISO (Automatyczna kontrola czułości ISO )

28

Wskaźnik kompensacji ekspozycji ( Przycisk E (kompensacji ekspozycji) )

29

Wskaźnik kompensacji błysku (Kompensacja błysku )

30

AF ze śledzeniem obiektu ( AF ze śledzeniem obiektu )

31

Przysłona ( A (automatyka z preselekcją przysłony) , M (ręczna) )

32

Ikona blokady przysłony (f4: Blokada migawki i przysłony )

33

Czas otwarcia migawki ( S (automatyka z preselekcją czasu) , M (ręczna) )

34

Wskaźnik synchronizacji błysku ( e1: Szybkość synchronizacji błysku )

35

Ikona blokady czasu otwarcia migawki (f4: Blokada czasu otwarcia migawki i przysłony )

36

Wskaźnik blokady FV ( Blokada FV )

37

Pomiar ( Pomiar )

38

Blokada automatycznej ekspozycji (AE) ( Blokada ekspozycji )

39

Wskaźnik baterii (poziom baterii , sprawdzanie poziomu baterii w MB-N11 )

40

Zasilanie USB ( Zasilanie USB )

41

Wykrywanie migotania (fotografowanie z redukcją migotania )

42

Typ przesłony ( d5: Typ przesłony )

Cicha fotografia ( Cicha fotografia )

43

Tryb opóźnienia ekspozycji ( d4: tryb opóźnienia ekspozycji )

44

Wskaźnik ostrości ( ręczne ustawianie ostrości )

45

Wskaźnik redukcji drgań (redukcja drgań )

46

Fotografowanie dotykowe (sterowanie dotykowe, migawka dotykowa )

47

Wskaźnik podglądu podglądu na żywo ( d9: Zastosuj ustawienia do podglądu na żywo )

48

Ostrzeżenie o temperaturze

Ostrzeżenia dotyczące temperatury
  • Jeśli temperatura aparatu wzrośnie, zostanie wyświetlone ostrzeżenie o temperaturze i licznik czasu. Gdy licznik czasu osiągnie zero, ekran fotografowania zostanie wyłączony.

  • Licznik zmienia kolor na czerwony po osiągnięciu trzydziestego drugiego znaku. W niektórych przypadkach licznik czasu może zostać wyświetlony natychmiast po włączeniu aparatu.

Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze karty pamięci

Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze pojawia się na ekranie fotografowania, gdy temperatura karty pamięci wzrośnie. Nie próbuj wyjmować karty pamięci; zamiast tego poczekaj, aż kamera ostygnie, a ostrzeżenie zniknie z wyświetlacza.

Wyświetlacz informacyjny

1

Tryb fotografowania ( pokrętło trybu )

2

Elastyczny wskaźnik programu ( P (Automatyka programowa) )

3

Tryb ustawień użytkownika ( U1 , U2 i U3 (tryby ustawień użytkownika) )

4

Ikona blokady czasu otwarcia migawki (f4: Blokada czasu otwarcia migawki i przysłony )

5

Czas otwarcia migawki ( S (automatyka z preselekcją czasu) , M (ręczna) )

6

Ikona blokady przysłony (f4: Blokada migawki i przysłony )

7

Przysłona ( A (automatyka z preselekcją przysłony) , M (ręczna) )

8

Wskaźnik ekspozycji

Ekspozycja ( Wskaźniki ekspozycji )

Kompensacja ekspozycji ( przycisk E (kompensacji ekspozycji) )

Autobraketing ( Autobraketing )

9

Wskaźnik synchronizacji błysku ( e1: Szybkość synchronizacji błysku )

1

Wskaźnik kompensacji błysku (Kompensacja błysku )

2

Wskaźnik kompensacji ekspozycji ( Przycisk E (kompensacji ekspozycji) )

Wartość kompensacji ekspozycji ( Przycisk E (kompensacji ekspozycji) )

3

Wskaźnik braketingu ekspozycji i mocy błysku ( Braketing ekspozycji i mocy błysku )

Wskaźnik braketingu balansu bieli ( Braketing balansu bieli )

Wskaźnik braketingu ADL ( Braketing ADL )

Wskaźnik HDR ( Wykonywanie zdjęć HDR )

Wskaźnik wielokrotnej ekspozycji ( Tworzenie wielokrotnej ekspozycji )

4

„k” (pojawia się, gdy w pamięci pozostaje ponad 1000 zdjęć; liczba pozostałych zdjęć )

5

Liczba pozostałych zdjęć ( liczba pozostałych zdjęć , pojemność karty pamięci )

6

Ikona i ( Menu i )

7

Czułość ISO ( przycisk S )

8

Wskaźnik czułości ISO ( przycisk S )

Wskaźnik automatycznej czułości ISO (Automatyczna kontrola czułości ISO )

9

Wskaźnik blokady FV (blokada FV )

10

Blokada automatycznej ekspozycji (AE) ( Blokada ekspozycji )

1

Wskaźnik połączenia Bluetooth ( Połącz z urządzeniem inteligentnym )

Tryb samolotowy (tryb samolotowy )

2

Wskaźnik połączenia Wi‑Fi ( Połączenie Wi-Fi )

3

Wskaźnik redukcji szumów przy długiej ekspozycji ( Długa ekspozycja NR )

4

Typ przesłony ( d5: Typ przesłony )

Cicha fotografia ( Cicha fotografia )

5

Tryb opóźnienia ekspozycji ( d4: tryb opóźnienia ekspozycji )

6

Wskaźnik interwalometru ( Fotografowanie z interwalometrem )

Ikona t ( Ikona t )

7

Tryb sterowanialampą błyskową (tryb sterowania lampą błyskową )

8

Wskaźnik „Brzęczyk” ( Opcje sygnału dźwiękowego )

9

Wskaźnik baterii (poziom baterii , sprawdzanie poziomu baterii w MB-N11 )

10

Zasilanie USB ( Zasilanie USB )

11

Połączenie Wi-Fi ( Połączenie Wi-Fi )

12

Tryb zwalniania ( przycisk c / E (tryb zwalniania/samowyzwalacz) , tryb zwalniania )

13

Tryb pola AF (Tryb pola AF)

14

Tryb ostrości (Tryb ostrości )

15

Wskaźnik redukcji drgań (redukcja drgań )

16

Wyświetl informacje o karcie pamięci ( Wyświetl informacje o karcie pamięci )

17

Pomiar ( Pomiar )

18

Rozmiar obrazu (Rozmiar obrazu )

19

Balans bieli ( Balans bieli , Balans bieli , Balans bieli )

20

Ustaw Picture Control ( Ustaw Picture Control )

21

Jakość obrazu (Jakość obrazu )

22

Tryb lampy błyskowej (tryby lampy błyskowej )

23

Ostrzeżenie o temperaturze

Tryb filmowy

1

Wskaźnik nagrywania ( Nagrywanie filmów ( tryb b ) )

Wskaźnik „Brak filmu” ( Ikona 0 )

2

Zewnętrzna kontrola nagrywania ( Rejestratory )

3

Miejsce docelowe ( miejsce docelowe )

4

Rozmiar klatki i szybkość/jakość obrazu ( Rozmiar klatki i szybkość/Jakość obrazu )

5

Obszar obrazu ( Wybierz obszar obrazu )

6

Pozostały czas ( Nagrywanie filmów ( tryb b ) )

7

Kod czasowy ( kod czasowy )

8

Nazwa pliku ( Nazwy plików )

9

Redukcja szumu wiatru (redukcja szumu wiatru )

10

Głośność słuchawek (Głośność słuchawek )

11

Tryb wyzwalania migawki (zdjęcia; Filmy )

12

Poziom dźwięku ( czułość mikrofonu )

13

Czułość mikrofonu ( Czułość mikrofonu )

14

Pasmo przenoszenia ( Pasmo przenoszenia )

15

Elektroniczny wskaźnik VR ( Elektroniczna VR )

16

Ekran prześwietlenia ( g6: Ekran prześwietlenia )

Wizjer

Tryb zdjęć

1

Wskaźnik baterii (poziom baterii , sprawdzanie poziomu baterii w MB-N11 )

2

Zasilanie USB ( Zasilanie USB )

3

Wskaźnik podglądu podglądu na żywo ( d9: Zastosuj ustawienia do podglądu na żywo )

4

Wskaźnik redukcji drgań (redukcja drgań )

5

Wskaźnik interwalometru ( Fotografowanie z interwalometrem )

Ikona t ( Ikona t )

Wskaźnik „Brak karty pamięci” ( Wkładanie kart pamięci , Brak karty pamięci )

Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze karty pamięci ( Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze karty pamięci )

6

Tryb lampy błyskowej (tryby lampy błyskowej )

7

Tryb zwalniania ( przycisk c / E (tryb zwalniania/samowyzwalacz) , tryb zwalniania )

8

Tryb ostrości (Tryb ostrości )

9

Tryb pola AF (Tryb pola AF)

10

Aktywna funkcja D-Lighting ( Aktywna funkcja D-Lighting )

11

Picture Control ( Ustaw Picture Control )

12

Balans bieli ( Balans bieli , Balans bieli , Balans bieli )

13

Jakość obrazu (Jakość obrazu )

14

Rozmiar obrazu (Rozmiar obrazu )

15

Obszar obrazu ( Wybierz obszar obrazu )

16

Wskaźnik połączenia Bluetooth ( Połącz z urządzeniem inteligentnym )

Tryb samolotowy (tryb samolotowy )

17

Wskaźnik połączenia Wi‑Fi ( Połączenie Wi-Fi )

18

Punkt ostrości ( Fotografowanie ( tryb b ) , Tryb pola AF )

19

Wskaźnik braketingu ekspozycji i mocy błysku ( Braketing ekspozycji i mocy błysku )

Wskaźnik braketingu balansu bieli ( Braketing balansu bieli )

Wskaźnik braketingu ADL ( Braketing ADL )

Wskaźnik HDR ( Wykonywanie zdjęć HDR )

Wskaźnik wielokrotnej ekspozycji ( Tworzenie wielokrotnej ekspozycji )

20

Liczba zdjęć w sekwencji braketingu ekspozycji i mocy błysku ( Braketing ekspozycji i mocy błysku )

Liczba zdjęć w sekwencji braketingu balansu bieli ( Braketing balansu bieli )

Liczba zdjęć w sekwencji braketingu ADL ( Braketing ADL )

Różnica ekspozycji HDR ( wykonywanie zdjęć HDR )

Liczba wielokrotnych ekspozycji ( Tworzenie wielokrotnej ekspozycji )

21

AF ze śledzeniem obiektu ( AF ze śledzeniem obiektu )

22

Wskaźnik kompensacji błysku (Kompensacja błysku )

23

Wskaźnik gotowości lampy ( Korzystanie z lampy błyskowej w aparacie )

24

„k” (pojawia się, gdy w pamięci pozostaje ponad 1000 zdjęć; liczba pozostałych zdjęć )

25

Liczba pozostałych zdjęć ( liczba pozostałych zdjęć , pojemność karty pamięci )

26

Czułość ISO ( przycisk S )

27

Wskaźnik czułości ISO ( przycisk S )

Wskaźnik automatycznej czułości ISO (Automatyczna kontrola czułości ISO )

28

Wskaźnik kompensacji ekspozycji ( Przycisk E (kompensacji ekspozycji) )

29

Wskaźnik ekspozycji

Ekspozycja ( wskaźniki ekspozycji )

Kompensacja ekspozycji ( przycisk E (kompensacji ekspozycji) )

Autobraketing ( Autobraketing )

30

Przysłona ( A (automatyka z preselekcją przysłony) , M (ręczna) )

31

Ikona blokady przysłony (f4: Blokada migawki i przysłony )

32

Czas otwarcia migawki ( S (automatyka z preselekcją czasu) , M (ręczna) )

33

Wskaźnik synchronizacji błysku ( e1: Szybkość synchronizacji błysku )

34

Wskaźnik blokady FV ( Blokada FV )

35

Blokada automatycznej ekspozycji (AE) ( Blokada ekspozycji )

36

Tryb ustawień użytkownika ( U1 , U2 i U3 (tryby ustawień użytkownika) )

37

Pomiar ( Pomiar )

38

Wskaźnik ostrości ( ręczne ustawianie ostrości )

39

Tryb opóźnienia ekspozycji ( d4: tryb opóźnienia ekspozycji )

40

Typ przesłony ( d5: Typ przesłony )

Cicha fotografia ( Cicha fotografia )

41

Tryb fotografowania ( pokrętło trybu )

42

Elastyczny wskaźnik programu ( P (Automatyka programowa) )

43

Wykrywanie migotania (fotografowanie z redukcją migotania )

44

Ikona blokady czasu otwarcia migawki (f4: Blokada czasu otwarcia migawki i przysłony )

45

Ramki pola AF (tryb pola AF)

46

Ostrzeżenie o temperaturze

Tryb filmu

1

Rozmiar klatki i szybkość/jakość obrazu ( Rozmiar klatki i szybkość/Jakość obrazu )

2

Obszar obrazu ( Wybierz obszar obrazu )

3

Nazwa pliku ( Nazwy plików )

4

Zewnętrzna kontrola nagrywania ( Rejestratory )

5

Wskaźnik nagrywania ( Nagrywanie filmów ( tryb b ) )

Wskaźnik „Brak filmu” ( Ikona 0 )

6

Kod czasowy ( kod czasowy )

7

Pozostały czas ( Nagrywanie filmów ( tryb b ) )

8

Miejsce docelowe ( miejsce docelowe )

9

Tryb wyzwalania migawki (zdjęcia; Filmy )

10

Poziom dźwięku ( czułość mikrofonu )

11

Czułość mikrofonu ( Czułość mikrofonu )

12

Pasmo przenoszenia ( Pasmo przenoszenia )

13

Redukcja szumu wiatru (redukcja szumu wiatru )

14

Głośność słuchawek (Głośność słuchawek )

15

Ekran prześwietlenia ( g6: Ekran prześwietlenia )

16

Elektroniczny wskaźnik VR ( Elektroniczna VR )

Panel sterowania

1

Ikona blokady czasu otwarcia migawki (f4: Blokada czasu otwarcia migawki i przysłony )

2

Czas otwarcia migawki ( S (automatyka z preselekcją czasu) , M (ręczna) )

3

Wskaźnik kompensacji ekspozycji ( Przycisk E (kompensacji ekspozycji) )

Wartość kompensacji ekspozycji ( Przycisk E (kompensacji ekspozycji) )

4

Ikona blokady przysłony (f4: Blokada migawki i przysłony )

5

Przysłona ( A (automatyka z preselekcją przysłony) , M (ręczna) )

6

Zasilanie USB ( Zasilanie USB )

7

Wskaźnik baterii (poziom baterii , sprawdzanie poziomu baterii w MB-N11 )

8

„k” (pojawia się, gdy w pamięci pozostaje ponad 1000 zdjęć; liczba pozostałych zdjęć )

9

Liczba pozostałych zdjęć ( liczba pozostałych zdjęć , pojemność karty pamięci )

10

Tryb zwalniania ( przycisk c / E (tryb zwalniania/samowyzwalacz) , tryb zwalniania )

11

Czułość ISO ( przycisk S )

12

Wskaźnik kompensacji błysku (Kompensacja błysku )

Ikona „Błysk wyłączony” ( Tryby lampy błyskowej )

13

Wskaźnik synchronizacji błysku ( e1: Szybkość synchronizacji błysku )