Aparatu można używać ze wszystkimi obiektywami z mocowaniem Z.

Sprawdź, czy nazwa obiektywu zawiera „NIKKOR Z”.

Kompatybilne obiektywy z mocowaniem F

Obiektywy z mocowaniem F można montować w kamerach z mocowaniem Z za pomocą adaptera mocowania FTZ.

  • Niektóre funkcje mogą nie być dostępne w zależności od używanego obiektywu.

Informacje na temat obiektywów z mocowaniem F, których można używać z aparatami z mocowaniem Z, oraz wszelkich ograniczeń, które mogą mieć zastosowanie, można znaleźć w artykule Zgodne obiektywy z mocowaniem F , dostępnym w Centrum pobierania firmy Nikon:

https://downloadcenter.nikonimglib.com/