Pas instellingen aan wanneer de camera met een apparaat wordt verbonden dat locatiegegevens verstrekt, zoals een GPS-ontvanger of een smartapparaat dat de SnapBridge-app gebruikt (zie de online help van de app voor meer informatie over SnapBridge).

  • Stand-by-timer: Als Inschakelen is geselecteerd wanneer een GPS-ontvanger is verbonden, zullen de belichtingsmeters automatisch uitschakelen als er gedurende de periode zoals gespecificeerd in Persoonlijke instelling c3 (Uitschakelvertraging) > Stand-by-timer geen handelingen worden uitgevoerd, waardoor de gebruiksduur van de accu wordt verlengd.
  • Positie: Bekijk de locatiegegevens geleverd door de GPS-ontvanger of het smartapparaat (de weergegeven items verschillen per bron).
  • Klok instellen via satelliet: Selecteer Ja om de cameraklok te synchroniseren met de tijd geregistreerd door het GPS-apparaat.