Егер [ ON ] таңдалса, бейне жазу орындалып жатқанда түсіру дисплейінің айналасында қызыл жиек пайда болады. Бұл жазу жүріп жатқанда ескерту арқылы өткізіп алған кадрларды болдырмауға көмектеседі.

A Пайдаланушы параметрлері: камера параметрлерін дәл баптау

а: назар аудару

b: Өлшеу/Экспозиция

c: Таймерлер/AE құлпы

d: Түсіру/Дисплей

e: жақша/жарқыл

f: Басқару элементтері

g: Бейне