Құлаққаптың дыбыс деңгейін реттеу үшін 1 немесе 3 түймесін басыңыз.