Бейне режимінде таңдалған тон диапазондарын көрсету үшін зебра үлгісінің пайдаланылуын таңдаңыз.

Үлгі тон диапазоны

Зебра үлгісімен көрсетілетін тон диапазонын [ Бөлектеулер ] немесе [ Орташа тондар ] ішінен таңдаңыз немесе зебра үлгісін өшіру үшін [ Зебра үлгісі өшірулі ] опциясын таңдаңыз. Бөлек нүктелер мен ортаңғы реңктерді сәйкесінше [ Бөлектеу шегі ] және [ Орташа тон диапазоны ] арқылы анықтауға болады.

Үлгі

Зебра дисплейін қосу үшін [ Pattern 1 ] немесе [ Pattern 2 ] таңдаңыз.

Үлгі 1

Үлгі 2

Таңдау шегі

[ Үлгі дыбыс диапазоны ] үшін [ Бөлектеулер ] таңдалғанда зебра дисплейін іске қосу үшін қажетті жарықтықты таңдаңыз.

  • 120-дан 255-ке дейінгі мәндерді таңдаңыз. Мән неғұрлым төмен болса, соғұрлым бөлектеу ретінде көрсетілетін жарықтық ауқымы үлкен болады.

  • 255 таңдалса, дисплей шамадан тыс экспозиция болуы мүмкін аймақтарды ғана көрсетеді.

Орташа тон диапазоны

[ Үлгі дыбыс диапазоны ] үшін [ Ортаңғы тондар ] таңдалғанда зебра дисплейін іске қосу үшін қажетті жарықтықты таңдаңыз.

  • Орташа тон диапазоны таңдалған мәннің айналасында орналасқан жарықтықтардың [ Мән ] және [ Ауқым ] жарықтығы ретінде анықталады.

  • Элементтерді бөлектеу үшін 4 немесе 2 түймесін басыңыз, ал өзгерту үшін 1 немесе 3 түймесін басыңыз.

Зебра үлгісі

Қолмен фокустау режимінде зебра дисплейі де, фокус шыңы да қосылса, тек фокус шыңы күшіне енеді. Зебра дисплейін қолмен фокустау режимінде көру үшін a13 Custom Setting [ Focus peaking ] > [ Focus peaking display ] үшін [ OFF ] параметрін таңдаңыз.

A Пайдаланушы параметрлері: камера параметрлерін дәл баптау

а: назар аудару

b: Өлшеу/Экспозиция

c: Таймерлер/AE құлпы

d: Түсіру/Дисплей

e: жақша/жарқыл

f: Басқару элементтері

g: Бейне