Екі жад картасы салынған кезде бейнелер жазылатын ұяшықты таңдаңыз.

  • Мәзір әрбір картада қолжетімді уақытты көрсетеді.

  • Ағымдағы картада уақыт қалмаса, жазу автоматты түрде аяқталады.