Кірістірілген немесе сыртқы микрофондарды қосыңыз немесе өшіріңіз немесе микрофон сезімталдығын реттеңіз.

Опция

Сипаттама

[ Автоматты ]

Микрофон сезімталдығы автоматты түрде реттеледі.

[ Нұсқаулық ]

Микрофон сезімталдығын қолмен реттеңіз. [ 1 ] пен [ 20 ] аралығындағы мәндерден таңдаңыз. Мән неғұрлым жоғары болса, сезімталдық соғұрлым жоғары болады; мән неғұрлым төмен болса, сезімталдық соғұрлым төмен болады.

[ Микрофон өшірулі ]

Дыбыс жазуды өшіріңіз.

  • Егер дыбыс деңгейі қызыл түспен көрсетілсе, дыбыс деңгейі тым жоғары. Микрофонның сезімталдығын азайтыңыз.

Дыбыссыз бейнелер

[ Микрофон сезімталдығы ] үшін таңдалған [ Микрофон өшірулі ] арқылы жазылған бейнелер 2 белгішесі арқылы көрсетіледі.