Norėdami sureguliuoti monitoriaus ryškumą, paspauskite 1 arba 3 . Norėdami padidinti ryškumą, pasirinkite didesnes reikšmes, o sumažinkite ryškumą – mažesnes.

  • [ Ekrano ryškumas ] gali būti reguliuojamas tik tada, kai monitorius yra aktyvus. Jo negalima reguliuoti, kai monitoriaus režimui pasirinktas [ Tik vaizdo ieškiklis ] arba kai akis nukreipta į vaizdo ieškiklį.

  • Didesnės vertės padidina akumuliatoriaus išeikvojimą.