Norėdami sureguliuoti monitoriaus ryškumą, 1 arba 3 Norėdami padidinti ryškumą, pasirinkite didesnes reikšmes, o sumažinkite ryškumą – mažesnes.

  • [ Ekrano ryškumas ] gali būti reguliuojamas tik tada, kai monitorius yra aktyvus. Jo negalima reguliuoti, kai monitoriaus režimui pasirinktas [Tik vaizdo ieškiklis ] arba kai akis nukreipta į vaizdo ieškiklį.

  • Didesnės vertės padidina akumuliatoriaus išeikvojimą.