Tiksliai sureguliuokite esamo objektyvo fokusavimą.

 • Naudokite tik pagal poreikį.

 • Rekomenduojame koreguoti dažnai naudojamu židinio atstumu. Pavyzdžiui, jei fokusavimo derinimą atliekate esant nedideliam fokusavimo atstumui, jis gali pasirodyti ne toks veiksmingas esant didesniam atstumui.

Parinktis

apibūdinimas

[ Tikslus AF derinimas ]

Norėdami įjungti tikslų derinimą, pasirinkite [ ON ].

[ Tiksliai sureguliuokite ir išsaugokite objektyvą ]

Tiksliai sureguliuokite esamo objektyvo fokusavimą. Paspauskite 1 arba 3 , kad paryškintumėte elementus, ir paspauskite 4 arba 2 , kad pasirinktumėte vertes nuo +20 iki –20.

 • Kuo didesnė tikslaus reguliavimo reikšmė, tuo židinio taškas yra toliau nuo objektyvo; kuo mažesnė reikšmė, tuo arčiau židinio taškas.

 • Ekrane rodomos dabartinės ir ankstesnės vertės.

 • Fotoaparatas gali saugoti iki 40 objektyvų tipų vertes.

 • Jei dabartinio objektyvo reikšmė jau yra, galite pasirinkti, ar pridėti naują vertę, ar perrašyti esamą vertę.

[ Numatytasis ]

Naudodami [ Tiksliai suderinti ir išsaugoti objektyvą ] pasirinkite objektyvų, kurių reikšmės nebuvo išsaugotos, tikslaus derinimo vertes. Paspauskite 4 arba 2 , kad pasirinktumėte reikšmes nuo +20 iki –20.

[ Išsaugotų verčių sąrašas ]

Nurodykite vertes, išsaugotas naudojant [ Tiksliai suderinti ir išsaugoti objektyvą ]. Pažymėjus objektyvą sąraše ir paspaudus 2 , rodomas dialogo langas [ Pasirinkite objektyvo numerį ].

 • Dialogo langas [ Pasirinkti objektyvo numerį ] naudojamas objektyvo identifikatoriui įvesti.

 • Naudojant Z tvirtinimo objektyvus ir kai kuriuos F tvirtinimo objektyvus, objektyvo serijos numeris įvedamas automatiškai.

[ Pasirinkite dabartinio objektyvo vertę ]

Pasirinkite iš kelių koregavimo verčių, išsaugotų to paties tipo objektyvams.

Išsaugotų verčių ištrynimas

Norėdami ištrinti reikšmes, išsaugotas naudojant [ Tiksliai suderinti ir išsaugoti objektyvą ], pažymėkite norimą objektyvą [ List saved values ] sąraše ir paspauskite O ( Q ).

Tiksliųjų verčių kūrimas ir išsaugojimas

 1. Pritvirtinkite objektyvą prie fotoaparato.

 2. Sąrankos meniu pasirinkite [ AF tikslaus derinimo parinktys ], tada pažymėkite [ Fine-tune and save lens ] ir paspauskite 2 .

  Bus rodomas tikslaus AF nustatymo dialogo langas.

 3. Paspauskite 4 arba 2 , kad tiksliai sureguliuotumėte automatinį fokusavimą.

  • Pasirinkite iš reikšmių nuo +20 iki –20.

  • Dabartinę reikšmę rodo g , anksčiau pasirinktą reikšmę o .

  • Jei prijungtas priartinimo objektyvas, galite pasirinkti atskiras maksimalaus kampo (WIDE) ir maksimalaus priartinimo (TELE) tikslaus derinimo vertes. Norėdami pasirinkti vieną iš dviejų, naudokite 1 ir 3 .

  • Kuo didesnė tikslaus reguliavimo reikšmė, tuo židinio taškas yra toliau nuo objektyvo; kuo mažesnė reikšmė, tuo arčiau židinio taškas.

 4. Paspauskite J , kad išsaugotumėte naują reikšmę.

Numatytosios tikslinimo vertės pasirinkimas

 1. Sąrankos meniu pasirinkite [ AF tikslaus derinimo parinktys ], tada pažymėkite [ Default ] ir paspauskite 2 .

 2. Paspauskite 4 arba 2 , kad tiksliai sureguliuotumėte automatinį fokusavimą.

  • Pasirinkite iš reikšmių nuo +20 iki –20.

  • Dabartinę reikšmę rodo g , anksčiau pasirinktą reikšmę o .

  • Kuo didesnė tikslaus reguliavimo reikšmė, tuo židinio taškas yra toliau nuo objektyvo; kuo mažesnė reikšmė, tuo arčiau židinio taškas.

 3. Paspauskite J , kad išsaugotumėte naują reikšmę.