Gaukite „NX Studio“ parinkties „Image Dust Off“ nuorodos duomenis. „Image Dust Off“ apdoroja NEF (RAW) nuotraukas, kad sumažintų prieš fotoaparato vaizdo jutiklį prilipusių dulkių poveikį. Daugiau informacijos rasite „NX Studio“ internetiniame žinyne.

Vaizdo dulkių pašalinimo atskaitos duomenų gavimas

 1. Pasirinkite pradžios parinktį.

  • Pažymėkite [ Start ] ir paspauskite J , kad iš karto būtų rodomas dialogo langas [ Image Dust Off ref photo ].

  • Pažymėkite [ Clean sensor and then start ] ir paspauskite J , kad prieš pradėdami išvalytumėte vaizdo jutiklį. Kai vaizdo jutiklio valymas bus baigtas, bus rodomas dialogo langas [ Image Dust Off ref photo ].

  • Norėdami išeiti neįsigiję vaizdo dulkių pašalinimo atskaitos duomenų, paspauskite G .

 2. Kai objektyvas yra maždaug dešimties centimetrų (keturių colių) atstumu nuo gerai apšviesto, bespalvio balto objekto, įrėminkite objektą taip, kad jis užpildytų ekraną, tada iki pusės paspauskite užrakto atleidimo mygtuką.

  • Automatinio fokusavimo režimu židinys bus automatiškai nustatytas į begalybę.

  • Rankinio fokusavimo režimu nustatykite fokusavimą į begalybę rankiniu būdu.

 3. Paspauskite užrakto atleidimo mygtuką iki galo, kad gautumėte vaizdo dulkių pašalinimo atskaitos duomenis.

  • Paspaudus užrakto atleidimo mygtuką, monitorius išsijungia.

  • Jei atskaitos objektas yra per šviesus arba per tamsus, fotoaparatui gali nepavykti gauti vaizdo dulkių pašalinimo atskaitos duomenų. Tokiu atveju pasirodys pranešimas ir fotoaparatas grįš į ekraną, parodytą 1 veiksme. Pasirinkite kitą atskaitos objektą ir paspauskite dar kartą paspauskite užrakto atleidimo mygtuką.

Įspėjimas: vaizdo jutiklio valymas

Dulkių pašalinimo atskaitos duomenys, įrašyti prieš atliekant vaizdo jutiklio valymą, negali būti naudojami nuotraukoms, padarytoms po vaizdo jutiklio valymo. Pasirinkite [ Išvalyti jutiklį ir tada pradėti ], tik jei vaizdo dulkių pašalinimo atskaitos duomenys nebus naudojami su esamomis nuotraukomis.

Įspėjimai: Gauti vaizdo dulkių pašalinimo atskaitos duomenys
 • Rekomenduojamas FX formato objektyvas, kurio židinio nuotolis yra bent 50 mm.

 • Kai naudojate priartinantį objektyvą, priartinkite iki galo.

 • Vaizdo dulkių pašalinimo duomenų negalima gauti, kai prijungtas DX objektyvas.

 • Tie patys atskaitos duomenys gali būti naudojami nuotraukoms, darytoms su skirtingais objektyvais arba skirtingomis diafragmomis.

 • Etaloninių vaizdų negalima peržiūrėti naudojant kompiuterinę vaizdo gavimo programinę įrangą.

 • Kai fotoaparate peržiūrimi atskaitos vaizdai, rodomas tinklelio raštas.