Pridėkite komentarą prie naujų nuotraukų, kai jos daromos. Komentarus galima peržiūrėti NX Studio [ Info ] skirtuke.

Įvesties komentaras

Įveskite iki 36 simbolių komentarą. Pažymėkite [ Įvesti komentarą ] ir paspauskite 2 , kad būtų rodomas teksto įvedimo dialogo langas. Norėdami gauti informacijos apie teksto įvedimą, žr. „Teksto įvedimas“ ( Teksto įvedimas ).

Pridėti komentarą

Komentarai bus pridėti prie nuotraukų, padarytų, kai [ Attach comment ] yra [ ON ].

Nuotraukos informacija
  • Komentarus galima peržiūrėti nuotraukos informacijos ekrano puslapyje [ Kiti fotografavimo duomenys ].

  • Norėdami rodyti puslapį [ Kiti fotografavimo duomenys], atkūrimo meniu pasirinkite ( M ) ir [ Shooting data ], ir [ Other shooting data ] (Kiti fotografavimo duomenys).