Pridėkite autorių teisių informaciją prie naujų nuotraukų, kai jos daromos. Informaciją apie autorių teises galite peržiūrėti NX Studio [ Informacija ] skirtuke.

Įveskite fotografo (ne daugiau kaip 36 simbolių) ir autorių teisių savininko (daugiausia 54 simbolių) vardus ir pavardes. Pažymėkite [ Atlikėjas ] arba [ Autorių teisės ] ir paspauskite 2 kad būtų rodomas teksto įvedimo dialogo langas. Norėdami gauti informacijos apie teksto įvedimą, žr. „Teksto įvedimas“ ( Teksto įvedimas ).

Autorių teisių informacija bus pridėta prie nuotraukų, padarytų, kai [ Pridėti autorių teisių informaciją ] yra [ ON ].

  • Kad išvengtumėte neteisėto atlikėjo ar autorių teisių savininko vardų naudojimo, prieš skolindami arba perleisdami fotoaparatą kitam asmeniui įsitikinkite, kad [ OFF ] yra pasirinktas [ Attach copyright information]. Taip pat turėsite įsitikinti, kad atlikėjo ir autorių teisių laukai yra tušti.

  • Nikon neprisiima atsakomybės už žalą ar ginčus, kylančius naudojant [ Autorių teisių informacija ] parinktį.

  • Informaciją apie autorių teises galite peržiūrėti nuotraukos informacijos ekrano puslapyje [ Autorių teisių informacija ].

  • Kad būtų rodomas [Autorinės teisės info] puslapį, pasirinkti ( M ) ir [Fotografavimo duomenys] ir [Visos teisės saugomos informacijos][PLAYBACK rodymo parinkčių] į atkūrimo meniu.