Pikselių atvaizdavimas tikrina ir optimizuoja fotoaparato vaizdo jutiklį. Jei fotoaparatu darytose nuotraukose pastebite netikėtų ryškių dėmių, atlikite pikselių atvaizdavimą, kaip aprašyta toliau.

  • Pikselių atvaizdavimas galimas tik tada, kai prijungtas Z tvirtinimo objektyvas arba pasirenkamas FTZ II/FTZ tvirtinimo adapteris.

  • Kad išvengtumėte netikėto energijos praradimo, naudokite visiškai įkrautą akumuliatorių, pateiktą įkrovimo kintamosios srovės adapterį arba pasirenkamą kintamosios srovės adapterį ir maitinimo jungtį.

  • Norėdami pradėti pikselių atvaizdavimą, pasirinkite [ Pradėti ]. Vykdant operacijai rodomas pranešimas.

Įspėjimai: pikselių atvaizdavimas
  • Nebandykite valdyti fotoaparato, kol vyksta pikselių atvaizdavimas. Neišjunkite fotoaparato, neatjunkite arba neatjunkite maitinimo šaltinio.

  • Pikselių atvaizdavimas gali būti nepasiekiamas, jei fotoaparato vidinė temperatūra yra padidinta.