Pridėkite komentarą prie naujų nuotraukų, kai jos daromos. Komentarus galima peržiūrėti NX Studio [ Info ] skirtuke.

Įvesties komentaras

Įveskite iki 36 simbolių komentarą. Pažymėkite [ Įvesti komentarą ] ir paspauskite 2 kad būtų rodomas teksto įvedimo dialogo langas. Norėdami gauti informacijos apie teksto įvedimą, žr. „Teksto įvedimas“ ( Teksto įvedimas ).

Pridėti komentarą

Komentarai bus pridėti prie nuotraukų, padarytų, kai [ Attach comment ] yra [ ON ].

Nuotraukos informacija
  • Komentarus galima peržiūrėti nuotraukos informacijos ekrano puslapyje [ Kiti fotografavimo duomenys ].

  • Kad būtų rodomas [Other šaudymo duomenys] puslapį, pasirinkti ( M ) ir [Fotografavimo duomenys] ir [Kita šaudymo duomenys][PLAYBACK rodymo parinkčių] į atkūrimo meniu.