Pasirinkite monitoriaus režimus, kuriuos galima pasirinkti mygtuku M

  • Pažymėkite parinktis ir paspauskite J arba 2 kad pasirinktumėte ( M ) arba panaikintumėte pasirinkimą ( U ). Galima pasirinkti parinktis, pažymėtas varnele ( M

  • Norėdami užbaigti operaciją, paspauskite G .