Peržiūrėkite informaciją apie šiuo metu į fotoaparatą įdėtą akumuliatorių.

Parinktis

apibūdinimas

[ Įkrauti ]

Dabartinis akumuliatoriaus lygis, išreikštas procentais.

[ Kadrų skaičius ]

Nuotraukų, padarytų po paskutinio akumuliatoriaus įkrovimo, skaičius.

[ Kalibravimas ]

Indikatorius, rodantis, ar akumuliatorių reikia kalibruoti. Kalibravimas užtikrina baterijos lygio rodymo tikslumą; po baterija buvo įkrauta tam tikrą skaičių kartų, [ j ], bus rodomas.

  • Rekomenduojame sukalibruoti akumuliatorių, kai j ] ( Baterijų kalibravimas ).

  • A [ – – ] rodo, kad kalibruoti nereikia.

[ Baterijos amžius ]

Penkių lygių ekranas, rodantis baterijos amžių.

  • Vertė „0“ ( k ) rodo, kad akumuliatoriaus veikimas nepablogėja.

  • Vertė „4“ ( l ) rodo, kad akumuliatoriaus įkrovimo laikas baigėsi. Pakeiskite bateriją.

Šūvių skaičius

[ Kadrų skaičius ] rodo, kiek kartų buvo atleistas užraktas. Atminkite, kad kartais fotoaparatas gali atleisti užraktą neįrašydamas nuotraukos, pavyzdžiui, matuojant iš anksto nustatytą baltos spalvos balansą.

Akumuliatorių įkrovimas esant žemai temperatūrai

Esant žemai aplinkos temperatūrai, baterijų talpa paprastai sumažėja. Netgi šviežių baterijų, įkrautų esant žemesnei nei 5 °C (41 °F) temperatūrai, [ Baterijos amžius ] reikšmė gali laikinai padidėti nuo „0“ iki „1“, bet ekranas grįš į normalų, kai tik baterija išsikraus. buvo įkrautas maždaug 20 °C (68 °F) ar aukštesnėje temperatūroje.