Kamera ir aprīkota ar diviem atmiņas karšu slotiem (1. un 2. slots), kas ļauj vienlaikus izmantot divas atmiņas kartes.

  • Pirms atmiņas karšu ievietošanas vai izņemšanas izslēdziet kameru.

  • Turot atmiņas karti norādītajā virzienā, iebīdiet to tieši slotā, līdz tā nofiksējas vietā.

Atlikušo ekspozīciju skaits
  • Uzņemšanas displejs un vadības panelis parāda fotoattēlu skaitu, ko var uzņemt ar pašreizējiem iestatījumiem.

  • Vērtības, kas pārsniedz 1000, tiek noapaļotas uz leju līdz tuvākajam simtam. Piemēram, vērtības no 8000 līdz 8099 tiek parādītas kā 8,0 k.

  • Ja nav ievietota neviena atmiņas karte, tiks parādīts indikators [–E–].

Atmiņas karšu izņemšana

Kad esat pārliecinājies, ka atmiņas kartes piekļuves indikators ir izslēgts, izslēdziet kameru, atveriet atmiņas kartes slota vāku un nospiediet karti, lai to izņemtu ( q ). Pēc tam karti var izņemt ar roku ( w ).

Atmiņas kartes augstas temperatūras brīdinājums

Kā norādīts atmiņas kartes slota vāka iekšpusē, kamerā ievietotās atmiņas kartes var sakarst. Nemēģiniet izņemt atmiņas kartes, ja uzņemšanas displejā parādās brīdinājums par augstu temperatūru; tā vietā pagaidiet, līdz kamera atdziest un displejā nodziest brīdinājums.

Slotu ikonas

Pašreizējā attēla atrašanās vieta tiek parādīta ar ikonu atskaņošanas displeja apakšējā kreisajā stūrī.