Kamera ir aprīkota ar diviem atmiņas karšu slotiem (1. un 2. slots), kas ļauj vienlaikus izmantot divas atmiņas kartes.

  • Pirms atmiņas karšu ievietošanas vai izņemšanas izslēdziet kameru.

  • Turot atmiņas karti norādītajā virzienā, iebīdiet to tieši slotā, līdz tā nofiksējas vietā.

Atlikušo ekspozīciju skaits
  • Uzņemšanas displejs un vadības panelis parāda fotoattēlu skaitu, ko var uzņemt ar pašreizējiem iestatījumiem.

  • Vērtības, kas pārsniedz 1000, tiek noapaļotas uz leju līdz tuvākajam simtam. Piemēram, vērtības no 8000 līdz 8099 tiek parādītas kā 8,0 k.

  • Ja nav ievietota neviena atmiņas karte, tiks parādīts indikators [–E–] .

Slotu ikonas

Pašreizējā attēla atrašanās vieta tiek parādīta ar ikonu atskaņošanas displeja apakšējā kreisajā stūrī.

Atmiņas karšu izņemšana

Kad esat pārliecinājies, ka atmiņas kartes piekļuves indikators ir izslēgts, izslēdziet kameru, atveriet atmiņas kartes slota vāku un nospiediet karti, lai to izņemtu ( q ). Pēc tam karti var izņemt ar roku ( w ).

Atmiņas kartes augstas temperatūras brīdinājums

Kā norādīts uz etiķetes atmiņas kartes slota vāka iekšpusē, atmiņas kartes var sakarst, kamēr tās tiek ievietotas kamerā. Pirms sākat rīkoties ar kameru un atmiņas kartēm, pagaidiet, līdz fotografēšanas displejā tiek noņemti brīdinājumi par augstu temperatūru.