Informāciju par kļūdām, kas saistītas ar bezvadu LAN un Ethernet savienojumiem, skatiet šajā sadaļā.

  • Informāciju par Wireless Transmitter Utility skatiet utilīta tiešsaistes palīdzībā.

Problēmas un risinājumi

Tālāk ir norādīti dažu izplatītu problēmu risinājumi.

Problēma

Risinājums

  • Kamera parāda bezvadu tīkla kļūdu.

  • Kamera parāda TCP/IP kļūdu.

  • Kamera parāda FTP kļūdu.

Savienojuma iestatījumi ir jāpielāgo. Pārbaudiet bezvadu maršrutētāja, FTP servera vai resursdatora iestatījumus un atbilstoši pielāgojiet kameras iestatījumus ( Bezvadu LAN , Bezvadu LAN ).

Pārbaudiet kļūdas kodu, ja tāds ir. Papildinformāciju skatiet sadaļā “Kļūdu kodi” ( Kļūdu kodi ).

Kameras displejā netiek parādīts ziņojums “Connecting to computer”.

Pārbaudiet ugunsmūra iestatījumus ( Ugunsmūra iestatījumi , Ugunsmūra iestatījumi ).

Kamera parāda ziņojumu “Ethernet kabelis nav pievienots”.

Pievienojiet Ethernet kabeli vai atlasiet [ IZSL .] vienumam [ Vadu LAN ] ( Ethernet savienojumi , Ethernet , Vadu LAN ).

Kamera parāda kļūdu “nav atmiņas kartes”.

Atmiņas karte ir ievietota nepareizi vai nav ievietota vispār. Pārbaudiet, vai karte ir ievietota pareizi ( Atmiņas karšu ievietošana ).

Augšupielāde ir pārtraukta un to nevar atsākt.

Augšupielāde tiks atsākta, ja kamera tiks izslēgta un pēc tam atkal ieslēgta ( Signāla zudums ).

Savienojums ir neuzticams.

Ja kamera ir pievienota infrastruktūras režīmā, pārbaudiet, vai maršrutētājs ir iestatīts uz kanālu no 1 līdz 8 ( Savienojuma izveide ar datoru , Savienojums ar FTP serveri ).

Kļūdu kodi

Ja kamera ir savienota ar FTP serveri, izmantojot Ethernet vai bezvadu LAN, var tikt parādīti šādi ziņojumi un kļūdu kodi.

[ Wireless Error. ]

Kļūdas kods

Risinājums

Err. 11

Pārliecinieties, vai ierīce, ar kuru mēģināt izveidot savienojumu, ir ieslēgta.

Pārbaudiet SSID ( savienojieties ar FTP serveri ).

Err. 12

Apstipriniet, ka izvēlētajam SSID izmantojat pareizo paroli.

Apstipriniet, ka izmantojat pareizo autentifikācijas metodi ( Izveidojiet savienojumu ar FTP serveri ).

Err. 13

Pārliecinieties, vai ierīce, ar kuru mēģināt izveidot savienojumu, ir ieslēgta.

Izslēdziet un pēc tam atkal ieslēdziet kameru.

Err. 1F

Izslēdziet un pēc tam atkal ieslēdziet kameru.

[ TCP/IP kļūda. ]

Kļūdas kods

Risinājums

Err. 21

Pārbaudiet, vai TCP/IP adrese un apakštīkla maska ir pareiza ( Izveidojiet savienojumu ar FTP serveri ).

Err. 22

TCP/IP adreses dublikāts. Izvēlieties citu adresi ( Izveidojiet savienojumu ar FTP serveri ).

[ PTP/IP kļūda. ]

Kļūdas kods

Risinājums

Err. 41

Izslēdziet un pēc tam atkal ieslēdziet kameru.

[ FTP kļūda. ]

Kļūdas kods

Risinājums

Err. 31

Pārbaudiet, vai FTP servera adrese ir pareiza ( Izveidojiet savienojumu ar FTP serveri ).

Err. 32

Pārbaudiet, vai pieteikšanās vārds un parole ir pareizi ( Izveidojiet savienojumu ar FTP serveri ).

Err. 34

Pārbaudiet, vai mērķa mapes nosaukums ir pareizs ( Izveidojiet savienojumu ar FTP serveri ).

Err. 35

Pārliecinieties, vai mērķa mape nav aizsargāta pret rakstīšanu.

Err. 36

Pārbaudiet DNS ( savienojieties ar FTP serveri ).

Err. 37

Pārbaudiet ugunsmūra iestatījumus ( Ugunsmūra iestatījumi ).

Pārbaudiet PASV režīma iestatījumus ( savienojieties ar FTP serveri ).

Err. 3F

Izslēdziet un pēc tam atkal ieslēdziet kameru.