“RAW video” attiecas uz video, kas ierakstīts ar [ N-RAW 12-bit (NEV) ] vai [ ProRes RAW HQ 12-bit (MOV) ], kas atlasīts kā [ Video file type ] video ierakstīšanas izvēlnē.

Brīdinājumi: RAW video ierakstīšana

Ja ir atlasīts [ N-RAW 12-bit (NEV) ] vai [ ProRes RAW HQ 12-bit (MOV) ], tiek piemēroti šādi ierobežojumi.

  • ISO jutība no Hi 0.3 līdz Hi 2.0 nav pieejama.

  • Video ierakstīšanas izvēlnē nav pieejami [ Active D-Lighting ], [ High ISO NR ], [ Diffractionkompensation ] un [ Electronic VR ].

  • RAW video nevar rediģēt kamerā.

  • Neatkarīgi no opcijas, kas iestatīšanas izvēlnē atlasīta vienumam [ HDMI ] > [ Output resolution ], maksimālā izvades izšķirtspēja ir 1920 × 1080.

  • Informāciju par piesardzības pasākumiem, kas attiecas uz toņu režīmam atlasītu [ N-Log ], skatiet sadaļā “N-Log video ierakstīšana” (N-Log video ierakstīšana ).

RAW videoklipu skatīšana un rediģēšana

RAW video var skatīt un rediģēt, tikai izmantojot datora programmatūru, kas atbalsta RAW video formātu. Nikon NX Studio programmatūra atbalsta tikai MP4 starpniekservera video attēlošanu, kas ierakstīti kopā ar RAW video.