Kad kameras ir savienotas ar tīklu, tīkla izvēlnē izmantojot [ Connect to other cameras ], visu pašreizējo pievienotās grupas kameru pulksteņus var iestatīt pēc galvenās kameras ziņotā laika un datuma. Sinhronizācija attiecas uz visām iestatīšanas izvēlnes [ Laika josla un datums ] displeja opcijām.

 1. Pievienojiet kameras tīklam, izmantojot tīkla izvēlnē [ Connect to other cameras ] > [ Network settings ].

  Papildinformāciju skatiet sadaļā “Sinhronizētā izlaišana” ( Sinhronizētā izlaišana ).

 2. Galvenajā kamerā atlasiet [ Savienot ar citām kamerām ], pēc tam iezīmējiet [ Sinhronizēt datumu un laiku ] un nospiediet 2 .
  • Tiks parādīti galvenie kameras pulksteņa iestatījumi.

  • [ Sinhronizēt datumu un laiku ] nav pieejams attālajās kamerās.

  • Funkcija [ Sinhronizēt datumu un laiku ] nebūs pieejama, ja tīklam nav pievienota neviena kamera.

 3. Nospiediet J

  • Pulksteņi attālajās kamerās tiks iestatīti uz datumu un laiku, ko ziņo galvenā kamera.

  • Kad process būs pabeigts, tiks parādīts ziņojums.

  • Vēlreiz nospiediet J , lai atgrieztos displejā [ Savienot ar citām kamerām ].