Novērtējiet attēlus.

  1. Izvēlieties vajadzīgo attēlu ar kursortaustiņu un nospiediet pogu i .
  2. Iezīmējiet [ Rating ] un nospiediet 2 .
  3. Izvēlieties vērtējumu.

    Pagrieziet galveno komandu ciparripu, lai iezīmētu vajadzīgo vērtējumu, un nospiediet J , lai atlasītu. Izvēlieties kādu no vērtējumiem no nulles līdz piecām zvaigznēm vai atlasiet d , lai atzīmētu attēlu kā kandidātu vēlākai dzēšanai.

Vērtējumi

Vērtējumus var apskatīt arī NX Studio.

Novērtējiet attēlus, izmantojot kameras vadīklas

Ja [ Rating ] ir piešķirts vadīklai, izmantojot pielāgoto iestatījumu f3 [ Custom controls (playback) ], attēlus var novērtēt, turot vadību un pagriežot galveno komandu ciparripu.