Vienums [ Rotate tall ] atskaņošanas izvēlnē ir pārdēvēts par [ Auto-rotate images ]. Ja ir atlasīta opcija [ ON ], displeji ekrānā un skatu meklētājā griezīsies, lai atskaņošanas laikā atbilstu kameras orientācijai.

  • Ja iestatīšanas izvēlnē vienumam [ Auto rotate info display ] ir atlasīts [ ON ] (Ieslēgts), ikonas atskaņošanas displejā arī griezīsies atbilstoši kameras orientācijai.