Vienums [ Rotate tall ] atskaņošanas izvēlnē ir pārdēvēts par [ Auto-rotate images ]. Ja ir atlasīts [ ON ], displeji ekrānā un skatu meklētājā griezīsies, lai atskaņošanas laikā atbilstu kameras orientācijai.

  • Ja iestatīšanas izvēlnē vienumam [ Auto rotate info display ] ir atlasīts [ ON ] (Ieslēgts), ikonas atskaņošanas displejā arī griezīsies atbilstoši kameras orientācijai.

  • Ja kamera tiek turēta augstumā, pogām 1 un 3 ir tādas lomas, kā parasti tiek spēlētas 4 un 2 pogām, savukārt pogām 4 un 2 ir tādas lomas, kādu parasti spēlē 1 un 3 pogas.