Uzņemiet attēlus ar vienu vai vairākām attālinātām zibspuldzēm, izmantojot bezvadu zibspuldzes vadību (Advanced Wireless Lighting jeb AWL). Informāciju par zibspuldzes izmantošanu, kas piestiprināta kameras piederumu pieslēgvietai, skatiet sadaļā “Fotogrāfija ar zibspuldzi” ( Fotogrāfija ar zibspuldzi).

Visā šajā nodaļā darbības, kas saistītas ar kamerai pievienotu piederumu, ir apzīmētas ar C , bet darbības ar tālvadības zibspuldzēm ar f . Papildinformāciju par tālvadības zibspuldzes izmantošanu ( f ) skatiet zibspuldzes komplektācijā iekļautajā dokumentācijā.

Izmantojot attālās zibspuldzes

Tālvadības zibspuldzes var vadīt, izmantojot:

  • radio signāli * ( Radio AWL ),

  • optiskie signāli no zibspuldzes, kas uzstādīta uz kameras piederumu pieslēgvietas ( Optical AWL ), vai

  • radiosignāli ar papildu apgaismojumu, ko nodrošina pie kurpā piestiprināta zibspuldze * ( Pie apavu montējamas zibspuldzes pievienošana ).

  • Radio zibspuldzes vadība ir pieejama tikai tad, ja kamerai ir pievienots WR-R11a vai WR-R10.