Funkcijas, kas pievienotas vai atjauninātas ar kameras “C” programmaparatūras versiju 3.00, ir apkopotas tālāk. Plašāka informācija ir pieejama norādītajās lapās. Informāciju par “C” programmaparatūras versijas 3.00 izvēlnes vienumiem un noklusējuma iestatījumiem skatiet sadaļā “C” programmaparatūras versijas 3.00 izvēlnes vienumi un noklusējuma iestatījumi” ( izvēlnes vienumi un noklusējuma iestatījumi “C” programmaparatūras versijai 3.00 ).