Pilna kadra atskaņošana

Nospiediet pogu K , lai displejā skatītu jaunāko attēlu pilnrāmja kadrā.

  • Nospiediet 4 , lai atgrieztos iepriekšējā kadrā, 2 , lai pārietu uz nākamo kadru.

  • Nospiediet 1 , 3 vai pogu DISP , lai skatītu vairāk informācijas par pašreizējo attēlu ( Foto informācija ).

Sīktēlu atskaņošana

Lai skatītu vairākus attēlus, nospiediet pogu W ( Q ), kad attēls tiek parādīts pilnrāmja kadrā.

  • Parādīto attēlu skaits palielinās no 4 līdz 9 līdz 72 katru reizi, kad tiek nospiesta W ( Q ) poga, un samazinās, katru reizi nospiežot pogu X

  • Iezīmējiet attēlus, izmantojot 1 , 3 , 4 vai 2 .

Pieskarieties vadīklām

Skārienvadības var izmantot, kad monitorā tiek rādīti attēli ( Atskaņošana ).

Pagriezt augstu

Lai attēlotu “augstas” (portreta orientācijas) fotogrāfijas augstā orientācijā, atskaņošanas izvēlnē atlasiet [ ON ] [ Rotate tall ].

Attēlu apskats

Ja atskaņošanas izvēlnē vienumam [ Attēla apskats ] ir atlasīts [ Ieslēgts ], fotogrāfijas tiek automātiski parādītas pēc uzņemšanas; nav nepieciešams nospiest pogu K

  • Ja ir atlasīts [ Ieslēgts (tikai monitors) ], fotoattēli skatu meklētājā netiks parādīti.

  • Nepārtrauktās atbrīvošanas režīmos displejs sākas, kad beidzas fotografēšana, un tiek parādīta pašreizējās sērijas pirmā fotogrāfija.

  • Attēlu apskates laikā attēli netiek pagriezti automātiski, pat ja atskaņošanas izvēlnē opcijai [ Rotate tall ] ir atlasīta [ ON ].