Kamera var tikt savienota ar televizoriem, ierakstītājiem un citām ierīcēm, kurām ir HDMI savienotāji. Izmantojiet trešās puses A tipa HDMI kabeli. Kabelis jāiegādājas atsevišķi. Pirms kabeļa pievienošanas vai atvienošanas vienmēr izslēdziet kameru.

1

HDMI savienotājs savienošanai ar kameru

2

HDMI savienotājs savienošanai ar ārēju ierīci *

  • Izvēlieties kabeli ar savienotāju, kas atbilst HDMI ierīces savienotājam.