Fotoattēlu informācija tiek uzklāta uz attēliem, kas tiek rādīti pilnrāmja kadra atskaņošanas režīmā. Nospiediet 1 , 3 vai pogu DISP , lai pārvietotos pa fotoattēla informāciju, kā parādīts zemāk.

1

Informācija par failu

2

Ekspozīcijas dati *

3

Izcelt displeju *

4

RGB histogramma *

5

Šaušanas dati *

6

Pārskata dati *

7

Nav (tikai attēls) *

 • Tiek parādīts tikai tad, ja atskaņošanas izvēlnē ir atlasīta atbilstošā opcija [ Playback display options ].

Informācija par failu

1

Balss piezīmes indikators ( Balss piezīmes )

2

Aizsargāt statusu ( attēlu aizsardzība pret dzēšanu )

3

Retuša indikators ( retušētu kopiju izveide )

4

Augšupielādes atzīme ( attēlu atlase augšupielādei )

5

IPTC priekšiestatījuma indikators ( IPTC )

6

Fokusa punkts * ( Fokusa punkta izvēle )

7

Kadru skaits/kopējais kadru skaits

8

Attēla kvalitāte ( attēla kvalitātes pielāgošana )

9

Attēla izmērs (Attēla izmēra izvēle )

10

Attēla apgabals ( attēla apgabala iestatījumu pielāgošana )

11

Ierakstīšanas laiks ( laika josla un datums )

12

Ierakstīšanas datums ( laika josla un datums )

13

Pašreizējais kartes slots

14

Vērtējums ( Vērtēt attēlus )

15

Mapes nosaukums ( Storage Folder )

16

Faila nosaukums ( faila nosaukums )

 • Tiek rādīts tikai tad, ja atskaņošanas izvēlnē [ Atskaņošanas displeja opcijas ] ir atlasīts [ Fokusa punkts ].

Ekspozīcijas dati

1

Pašreizējais kartes slots

2

Mapes numurs – kadra numurs ( Storage Folder )

3

Fotografēšanas režīms ( uzņemšanas režīmaizvēle )

4

Aizvara ātrums ( S (Shutter-Priority Auto) , M (manuāls) )

5

Diafragmas atvērums ( A (diafragmas prioritātes automātiskais režīms) , M (manuāls) )

6

Ekspozīcijas kompensācijas vērtība ( ekspozīcijas kompensācija )

7

ISO jutība * ( ISO jutība )

 • Tiek rādīts sarkanā krāsā, ja attēls tika uzņemts ar iespējotu automātisko ISO jutības vadību.

Iezīmējiet Displejs

1

Izceltie objekti (apgabali, kas var būt pārgaismoti) mirgo displejā.

RGB histogramma

1

Baltā balanss ( White Balance )

Krāsu temperatūra (Krāsas temperatūras izvēle )

Iepriekš iestatīta rokasgrāmata ( iepriekš iestatīta rokasgrāmata )

Baltā balansa precīza regulēšana ( Baltā balansa precīza regulēšana )

2

Histogramma (RGB kanāls)

3

Histogramma (sarkans kanāls)

4

Histogramma (zaļais kanāls)

5

Histogramma (zils kanāls)

Atskaņošanas tālummaiņa

Lai tuvinātu attēlu histogrammas displejā, nospiediet X . Histogramma tiks atjaunināta, lai parādītu tikai displejā redzamās attēla daļas datus. Izmantojiet kursortaustiņu, lai ritinātu uz kadra apgabaliem, kas nav redzami monitorā. Nospiediet W ( Q ), lai tālinātu.

Histogrammas

Histogrammas parāda toņu sadalījumu. Pikseļu spilgtums (tonis) tiek attēlots uz horizontālās ass un pikseļu skaits uz vertikālās ass.

 • Ja attēlā ir objekti ar plašu spilgtuma diapazonu, toņu sadalījums būs salīdzinoši vienmērīgs.

 • Ja attēls ir tumšs, sadalījums tiks pārvietots pa kreisi.

 • Ja attēls ir spilgts, sadalījums tiks nobīdīts pa labi.

Ekspozīcijas kompensācijas palielināšana novirza toņu sadalījumu pa labi, savukārt, samazinot ekspozīcijas kompensāciju, sadalījums tiek novirzīts pa kreisi. Histogrammas var sniegt aptuvenu priekšstatu par kopējo ekspozīciju, ja spilgts apkārtējais apgaismojums apgrūtina attēlu saskatīšanu monitorā.

Histogrammas displejs
 • RGB histogrammas parāda toņu sadalījumu.

 • Kameras histogrammas var atšķirties no tām, kas tiek rādītas attēlveidošanas lietojumprogrammās. Izmantojiet tos kā ceļvedi faktiskajam toņu sadalījumam.

Šaušanas dati

Skatiet iestatījumus, kas bija spēkā attēla uzņemšanas laikā. Uzņemšanas datu sarakstā ir vairākas lapas, kuras var apskatīt, nospiežot 1 vai 3 . Parādīto informāciju var atlasīt atskaņošanas izvēlnē, izmantojot [ Atskaņošanas displeja opcijas ] > [ Detalizēti fotografēšanas dati ].

Pamatdati fotografēšanai

1

Mērīšana ( Mērīšana )

Aizvara ātrums ( S (Shutter-Priority Auto) , M (manuāls) )

Diafragmas atvērums ( A (diafragmas prioritātes automātiskais režīms) , M (manuāls) )

2

Fotografēšanas režīms ( uzņemšanas režīmaizvēle )

ISO jutība 1 ( ISO jutība )

3

Ekspozīcijas kompensācijas vērtība ( ekspozīcijas kompensācija )

Optimālas ekspozīcijas regulēšana 2 ( b6: optimālās ekspozīcijas precizēšana)

4

Fokusa attālums

5

Objektīva dati

6

Fokusa režīms ( Fokusa režīms )

AF apgabala režīms ( AF apgabala režīms )

7

Vibrācijas samazināšana ( Vibration Reduction )

8

Baltā balanss 3 ( baltā balanss )

9

Baltā balansa precīza regulēšana ( Baltā balansa precīza regulēšana )

10

Krāsu telpa ( Krāsu telpa )

11

Kameras nosaukums

 1. Tiek rādīts sarkanā krāsā, ja attēls tika uzņemts ar iespējotu automātisko ISO jutības vadību.

 2. Tiek parādīts, ja pielāgotais iestatījums b6 [ Fine-tune optimalexpo ] ir iestatīts uz vērtību, kas nav nulle.

 3. Ietver arī krāsu temperatūru attēliem, kas uzņemti, izmantojot 4 [ Auto ] vai D [ Natural light auto ].

Flash dati

Zibspuldzes dati tiek parādīti tikai tiem attēliem, kas uzņemti ar papildu zibspuldzēm ( Fotogrāfija ar zibspuldzi, Fotoattēls ar attālo zibspuldzi ).

1

Zibspuldzes veids

2

Tālvadības zibspuldze

3

Zibspuldzes režīms ( zibspuldzes režīmi )

4

Zibspuldzes vadības režīms ( Zibspuldzes vadības režīms )

Zibspuldzes kompensācija ( zibspuldzes kompensācija )

Attēla vadība/HLG dati

Parādītie vienumi atšķiras atkarībā no attēla kontroles, kas ir spēkā attēla uzņemšanas laikā. HLG video displejs parāda opcijas, kas atlasītas [ HLG quality ] video ierakstīšanas izvēlnē.

1

Attēla vadība ( attēla vadība )

HLG kvalitāte ( HLG kvalitāte )

Citi fotografēšanas dati

1

Augsts ISO NR ( Augsts ISO NR )

Ilgas ekspozīcijas trokšņu samazināšana ( Long Exposure NR )

2

Aktīvā D-Lighting ( Aktīvā D-Lighting )

3

HDR stiprums ( HDR pārklājums )

4

Vinjetes vadība ( Vinjetes vadība )

5

Retušēšanas vēsture, kas veikta, izmantojot opciju [ Retuša ] atskaņošanas izvēlnē ( i kopiju izveide ). Izmaiņas ir norādītas to piemērošanas secībā.

6

Attēla komentārs ( Attēla komentārs )

Autortiesību informācija tiek parādīta tikai tad, ja attēla uzņemšanas laikā tā ir ierakstīta, izmantojot iestatīšanas izvēlnes vienumu [ Autortiesību informācija ].

1

Fotogrāfs ( Autortiesību informācija )

2

Autortiesību īpašnieks ( Autortiesību informācija )

Atrašanās vietas dati

Atrašanās vietas dati tiek parādīti tikai tad, ja tie ir iegulti attēlā tā uzņemšanas laikā.

1

Platums

2

Garums

3

Augstums

4

Universālais koordinētais laiks (UTC)

IPTC dati

1

Paraksts

2

Pasākuma ID

3

Virsraksts

4

Objekta nosaukums

5

Pilsēta

6

Valsts

7

Valsts

8

Kategorija

9

Supp. kat.
(Papildu kategorijas)

10

Autorrinda

11

Autorrindas virsraksts

12

Rakstnieks/redaktors

13

Kredīts

14

Avots

Pārskats

1

Kadru skaits/kopējais kadru skaits

2

Kameras nosaukums

3

Histogramma ( Histogrammas )

4

Attēla kvalitāte ( attēla kvalitātes pielāgošana )

5

Attēla izmērs (Attēla izmēra izvēle )

6

Attēla apgabals ( attēla apgabala iestatījumu pielāgošana )

7

Faila nosaukums ( faila nosaukums )

8

Ierakstīšanas laiks ( laika josla un datums )

9

Ierakstīšanas datums ( laika josla un datums )

10

Pašreizējais kartes slots

11

Mapes nosaukums ( Storage Folder )

12

Vērtējums ( Vērtēt attēlus )

1

Balss piezīmes indikators ( Balss piezīmes )

2

Aizsargāt statusu ( attēlu aizsardzība pret dzēšanu )

3

Retuša indikators ( retušētu kopiju izveide )

4

Augšupielādes atzīme ( attēlu atlase augšupielādei )

5

IPTC priekšiestatījuma indikators ( IPTC )

6

Atrašanās vietas datu indikators ( atrašanās vietas dati )

7

Attēla komentāra indikators ( attēla komentārs )

8

Mērīšana ( Mērīšana )

9

Fotografēšanas režīms ( uzņemšanas režīmaizvēle )

10

Aizvara ātrums ( S (Shutter-Priority Auto) , M (manuāls) )

11

Diafragmas atvērums ( A (diafragmas prioritātes automātiskais režīms) , M (manuāls) )

12

ISO jutība 1 ( ISO jutība )

13

Fokusa attālums

14

Aktīvā D-Lighting ( Aktīvā D-Lighting )

15

Attēla vadība ( attēla vadība )

16

Krāsu telpa ( Krāsu telpa )

17

2. zibspuldzes režīms ( zibspuldzes režīmi )

18

Baltā balanss ( White Balance )

Krāsu temperatūra (Krāsas temperatūras izvēle )

Iepriekš iestatīta rokasgrāmata ( iepriekš iestatīta rokasgrāmata )

Baltā balansa precīza regulēšana ( Baltā balansa precīza regulēšana )

19

Zibspuldzes kompensācija 2 ( zibspuldzes kompensācija )

Komandiera režīms 2

20

Ekspozīcijas kompensācijas vērtība ( ekspozīcijas kompensācija )

 1. Tiek rādīts sarkanā krāsā, ja attēls tika uzņemts ar iespējotu automātisko ISO jutības vadību.

 2. Tiek rādīts tikai tad, ja fotoattēls tika uzņemts ar papildu zibspuldzi ( Fotogrāfija ar zibspuldzi, Fotografēšana ar zibspuldzi attālināti ).