Zibspuldzes kompensācija tiek izmantota, lai apzināti mainītu zibspuldzes jaudu, piemēram, lai mainītu objekta spilgtumu attiecībā pret fonu. Zibspuldzes jaudu var palielināt, lai galvenais objekts izskatītos gaišāks, samazināt, lai novērstu atspīdumu, vai citādi precīzi noregulēt, lai iegūtu vēlamo rezultātu.

Zibspuldzes kompensācijas pielāgošana

Turiet nospiestu pogu c un grieziet apakškomandu skalu.

  • Izvēlieties kādu no vērtībām no –3 līdz +1 EV.

  • Pēc noklusējuma iestatījumiem zibspuldzes jaudas izmaiņas tiek veiktas ar soli 1/3 EV . Pakāpiena lielumu var izvēlēties, izmantojot pielāgoto iestatījumu b2 [ EV steps forexposure cntrl ].

  • Parasti izvēlieties pozitīvas vērtības spilgtākam apgaismojumam, negatīvas vērtības, lai nodrošinātu, ka objekts nav pārāk spilgts.

  • Ja vērtības atšķiras no ±0,0, fotografēšanas displejā un vadības panelī parādīsies Y ikona.

  • Zibspuldzes kompensāciju var apskatīt fotografēšanas displejā un vadības panelī, nospiežot pogu c .

    Monitors

    Vadības panelis

  • Normālu zibspuldzes jaudu var atjaunot, iestatot zibspuldzes kompensāciju uz ±0,0. Zibspuldzes kompensācija netiek atiestatīta, kad kamera ir izslēgta.