Tālāk ir aprakstītas video uzņemšanas pamatdarbības.

 1. Izvēlieties video režīmu, pagriežot fotoattēlu/video atlasītāju uz 1 .

  Ņemiet vērā, ka papildu zibspuldzes nevar izmantot, kad kamera ir video režīmā.

 2. Nospiediet video ierakstīšanas pogu, lai sāktu ierakstīšanu.
  • Tiks parādīts ierakstīšanas indikators, un fotografēšanas displeja apmales kļūs sarkanas. Displejā tiek parādīts arī atlikušais laiks jeb, citiem vārdiem sakot, aptuvenais jaunā materiāla daudzums, ko var ierakstīt atmiņas kartē.

   1

   Ierakstīšanas indikators

   2

   Video ierakstīšanas laiks (ierakstītā materiāla garums)

   3

   Atlikušais laiks

   4

   Ierakstīšanas indikators (sarkanā apmale)

  • Ierakstīšanas laikā kameru var pārfokusēt, nospiežot pogu AF-ON .

  • Skaņa tiek ierakstīta, izmantojot video mikrofonu. Ierakstīšanas laikā neaizsedziet video mikrofonu.

  • Varat arī fokusēties, pieskaroties objektam monitorā.

 3. Lai beigtu ierakstīšanu, vēlreiz nospiediet video ierakstīšanas pogu.

Atmiņas kartes piekļuves indikators

Video ierakstīšanas laikā iedegsies atmiņas kartes piekļuves indikators. Neizņemiet atmiņas karti vai akumulatoru.

0 ikona

Ikona 0 norāda, ka videoklipus nevar ierakstīt.

Brīdinājumi: Video ierakstīšana
 • Video ierakstīšana tiks automātiski beigta, ja:

  • sasniegts maksimālais garums,

  • akumulators ir izlādējies,

  • izvēlaties citu fotografēšanas režīmu,

  • pārslēdzat režīmus, izmantojot fotoattēlu/video atlasītāju,

  • objektīvs ir noņemts, vai

  • kameras iekšējā temperatūra paaugstinās.

 • Kameras radītās skaņas var būt dzirdamas ierakstītajā kadrā:

  • autofokusa laikā,

  • vibrācijas samazināšanas laikā vai

  • kad tiek izmantota jaudas diafragma.

Brīdinājumi par augstu temperatūru

Video ierakstīšanas laikā kamera vai atmiņas kartes var sakarst, un uzņemšanas displejā var parādīties brīdinājums par augstu temperatūru vai brīdinājums par atmiņas kartes augstu temperatūru. Pirms sākat rīkoties ar kameru, akumulatoru vai atmiņas kartēm, pagaidiet, līdz kamera atdziest un displejā nodziest brīdinājumi.

Brīdinājumi: fotografēšana un video ierakstīšana
 • Uzņemšanas displejā varat pamanīt tālāk norādīto. Šīs parādības būs redzamas arī visos fotoattēlos vai kadros, kas ierakstīti ar kameru:

  • mirgošana vai joslas ainās, ko apgaismo tādi avoti kā dienasgaismas spuldzes, dzīvsudraba tvaiku vai nātrija spuldzes,

  • izkropļojumi kustības laikā (atsevišķi objekti, piemēram, vilcieni vai automašīnas, kas lielā ātrumā brauc cauri kadram, var tikt izkropļoti vai viss kadrs var izskatīties izkropļots, kad kamera tiek panoramēta horizontāli),

  • robainas malas, krāsu malas, muarē vai spilgti plankumi,

  • spilgti apgabali vai joslas ainās, kuras apgaismo mirgojošas zīmes un citi neregulāri gaismas avoti vai kad objektu īslaicīgi apgaismo stroboskops vai cits spilgts, īslaicīgs gaismas avots, vai

  • mirgo, ja video ierakstīšanas laikā tiek izmantota jaudas diafragma.

 • Ņemiet vērā, ka, izmantojot pogu X , lai tuvinātu skatu caur objektīvu, var parādīties trokšņi (nejauši izvietoti spilgti pikseļi, migla vai līnijas) un negaidītas krāsas.

 • Ierakstot nevērsiet kameru pret sauli vai citiem spēcīgiem gaismas avotiem. Šī piesardzības pasākuma neievērošana var izraisīt kameras iekšējās shēmas bojājumus.

Displeja tālummaiņas izmantošana video režīmā

Pogu X var izmantot arī, lai tuvinātu displeju video režīmā ( Tālummaiņas izmantošana fotoattēla režīmā ).

 • Ierakstīšanas laikā nospiediet X , lai tuvinātu 50%, 100% (1:1) vai 200%. Lai tālinātu, nospiediet W ( Q ). Tomēr ņemiet vērā, ka 50% tālummaiņa nav pieejama kadra izmērā 1920 × 1080.

 • Tālummaiņa nav pieejama RAW ierakstīšanas laikā ( RAW Video ).

 • Skatoties videoklipus, varat tuvināt pašreizējo kadru, kad atskaņošana ir apturēta.