Tālāk ir aprakstītas video uzņemšanas pamatdarbības.

 1. Izvēlieties video režīmu, pagriežot fotoattēlu/video atlasītāju uz 1 .

  Ņemiet vērā, ka papildu zibspuldzes nevar izmantot, kad kamera ir video režīmā.

 2. Nospiediet video ierakstīšanas pogu, lai sāktu ierakstīšanu.
  • Monitorā tiks parādīts ierakstīšanas indikators. Monitors parāda arī atlikušo laiku jeb, citiem vārdiem sakot, aptuveno jauno kadru daudzumu, ko var ierakstīt atmiņas kartē.

   1

   Ierakstīšanas indikators

   2

   Video ierakstīšanas laiks (ierakstītā materiāla garums)

   3

   Atlikušais laiks

  • Ierakstīšanas laikā kameru var pārfokusēt, nospiežot pogu AF-ON .

  • Skaņa tiek ierakstīta, izmantojot video mikrofonu. Ierakstīšanas laikā neaizsedziet video mikrofonu.

  • Varat arī fokusēties, pieskaroties objektam monitorā.

 3. Lai beigtu ierakstīšanu, vēlreiz nospiediet video ierakstīšanas pogu.

Atmiņas kartes piekļuves indikators

Video ierakstīšanas laikā iedegsies atmiņas kartes piekļuves indikators. Neizņemiet atmiņas karti vai akumulatoru.

0 ikona

0 norāda, ka videoklipus nevar ierakstīt.

Brīdinājumi: Video ierakstīšana
 • Video ierakstīšana tiks automātiski beigta, ja:

  • sasniegts maksimālais garums,

  • izvēlaties citu fotografēšanas režīmu,

  • pārslēdzat režīmus, izmantojot fotoattēlu/video atlasītāju vai

  • objektīvs tiek noņemts.

 • Kameras radītās skaņas var būt dzirdamas ierakstītajā kadrā:

  • autofokusa laikā,

  • vibrācijas samazināšanas laikā vai

  • kad tiek izmantota jaudas diafragma.

Atmiņas kartes augstas temperatūras brīdinājums

Video ierakstīšanas laikā atmiņas kartes var sakarst un uzņemšanas displejā var parādīties brīdinājums par augstu temperatūru. Nemēģiniet izņemt atmiņas karti; tā vietā pagaidiet, līdz kamera atdziest un displejā nodziest brīdinājums.

Brīdinājumi: fotografēšana un video ierakstīšana
 • Uzņemšanas displejā varat pamanīt tālāk norādīto. Šīs parādības būs redzamas arī visos fotoattēlos vai kadros, kas ierakstīti ar kameru:

  • mirgošana vai joslas ainās, ko apgaismo tādi avoti kā dienasgaismas spuldzes, dzīvsudraba tvaiku vai nātrija spuldzes,

  • izkropļojumi kustības laikā (atsevišķi objekti, piemēram, vilcieni vai automašīnas, kas lielā ātrumā brauc cauri kadram, var tikt izkropļoti vai viss kadrs var izskatīties izkropļots, kad kamera tiek panoramēta horizontāli),

  • robainas malas, krāsu malas, muarē vai spilgti plankumi,

  • spilgti apgabali vai joslas ainās, kuras apgaismo mirgojošas zīmes un citi neregulāri gaismas avoti vai kad objektu īslaicīgi apgaismo stroboskops vai cits spilgts, īslaicīgs gaismas avots, vai

  • mirgo, ja video ierakstīšanas laikā tiek izmantota jaudas diafragma.

 • X , lai tuvinātu skatu caur objektīvu, var parādīties trokšņi (nejauši izvietoti spilgti pikseļi, migla vai līnijas) un negaidītas krāsas.

 • Ierakstot nevērsiet kameru pret sauli vai citiem spēcīgiem gaismas avotiem. Šī piesardzības pasākuma neievērošana var izraisīt kameras iekšējās shēmas bojājumus.

Tālummaiņas izmantošana video režīmā

X var izmantot arī, lai tuvinātu displeju video režīmā ( Tālummaiņas izmantošana fotoattēla režīmā ).

 • Nospiežot X ierakstīšanas laikā, displejs tiek tuvināts līdz 1:1 (100%). Nospiediet W ( Q ), lai atceltu tālummaiņu.

 • Skatoties videoklipus, varat tuvināt pašreizējo kadru, kad atskaņošana ir apturēta.