Video, kas ierakstīts Hybrid Log Gamma (HLG) formātā, var tikt izmantots HDR apraidei un tamlīdzīgi. Lai ierakstītu HLG video, video ierakstīšanas izvēlnē atlasiet [ H.265 10-bit (MOV) ] [ Video file type ] un izvēlieties [ HLG ] toņa režīmu.

 • o parādīsies uzņemšanas displejā.

 • Optimālai krāsu atveidei, skatoties HLG videomateriālu, izmantojiet datorus, operētājsistēmas, lietojumprogrammas, monitorus un citu ar HDR saderīgu aprīkojumu.

Brīdinājumi: HLG video
 • Toņu režīmam izvēloties [ HLG ], nevis [ SDR ] vai [ N-Log ], var palielināties fotografēšanas displejā redzamā “trokšņa” (nejauši izvietoti spilgti pikseļi, migla vai līnijas) daudzums.

 • Video ierakstīšanas izvēlnes vienumam [ ISO sensitivity settings ] > [ Maximum sensitivity ] zemākā pieejamā vērtība ir ISO 800.

 • Video ierakstīšanas izvēlnes vienumam [ ISO sensitivity settings ] > [ ISO sensitivity (režīms M) ] zemākā pieejamā vērtība ir ISO 400.

 • ISO jutība no Hi 0.3 līdz Hi 2.0 nav pieejama.

 • Attēla vadības iestatījumus nevar pielāgot, izmantojot video ierakstīšanas izvēlnes vienumu [ Set Picture Control ]. Varat kontrolēt HLG video izskatu, izmantojot [ HLG quality ] video ierakstīšanas izvēlnē.

 • Video ierakstīšanas izvēlnes vienums [ Active D-Lighting ] ir iestatīts uz [ Off ], un to nevar mainīt.

 • Displejs monitorā var mirgot vai izskatīties graudains.

 • Kamerai var rasties problēmas ar fokusēšanu, izmantojot autofokusu, taču tas nenorāda uz nepareizu darbību.

HDR (HLG) izvade

Optimālu krāsu atveidi HDR (HLG) video izvadē, izmantojot HDMI, var panākt tikai tad, ja jūsu atmiņas ierīce, monitors un cits aprīkojums atbalsta HDR (HLG). Ja no pievienotās ierīces tiek saņemts signāls, kas norāda, ka tā atbalsta HDR (HLG), kamera atbildēs ar “gamma: HLG” identifikatoru.

Kameras uzņemšanas un atskaņošanas displeji

Ja toņu režīmam ir atlasīts [ HLG ], fotografēšanas un atskaņošanas displejos kameras monitorā un skatu meklētājā var būt “troksnis” nejauši izvietotu spilgtu pikseļu, miglas vai līniju veidā, vai arī var neizdoties precīzi reproducēt spilgtas vietas un ļoti piesātinātas krāsas. Precīzai toņu reproducēšanai izmantojiet monitorus, datorus, operētājsistēmas, lietojumprogrammas un citu aprīkojumu, kas ir saderīgs ar HLG.

HLG video skatīšana un rediģēšana

HLG video var skatīt un rediģēt, tikai izmantojot datora programmatūru, kas atbalsta HLG video formātu. Nikon NX Studio programmatūra parāda HLG videoklipus sīktēlu sarakstā, taču to nevar izmantot, lai tos skatītu vai rediģētu.

Skatīt palīgu

Var gadīties, ka priekšskatījumam uzņemšanas displejā HLG ierakstīšanas laikā trūkst kontrasta. Izvēloties [ ON ] pielāgotajam iestatījumam g10 [ View assist ], krāsas tiek vienkāršotas, lai uzlabotu kontrastu.

 • Uzņemšanas displejā parādīsies p .

 • Faktiski ierakstītā materiāla krāsas netiek ietekmētas.

 • Kontrasts tiek uzlabots arī, kad kamerā tiek skatīts HLG materiāls.