Kamēr kamera ir savienota ar FTP serveri, tagad uzņemšanas displejā parādās “FTP” indikators.

  • FTP savienojuma kļūdas gadījumā indikators kļūs sarkans un tiks parādīta ikona C