Fotografēšanas izvēlnes vienums [ Attēla izmērs ] tagad ir norādīts sadaļā [ Attēla izmēra iestatījumi ] kopā ar diviem jauniem vienumiem: [ Iespējot DX attēla izmērus ] un [ Attēla izmērs (DX) ]. Attēlu izmērus, kas uzņemti, izmantojot attēla apgabalu [ DX (24×16) ], tagad var izvēlēties neatkarīgi no attēliem, kas uzņemti, izmantojot citus attēla apgabalus.

Lieta

Apraksts

[ Attēla izmērs ]

Izvēlieties ar kameru ierakstīto attēlu izmēru pikseļos: [ Large ], [ Medium ] vai [ Small ].

[ Iespējot DX attēla izmērus ]

Ja vienumam [ Iespējot DX attēla izmērus ] ir atlasīts [ ON ], [ Attēla izmērs (DX) ] var izmantot, lai izvēlētos ar [ DX (24×16) ] attēla apgabalu uzņemto attēlu izmēru neatkarīgi no opcijas, kas izvēlēta [. Attēla izmērs ].

[ Attēla izmērs (DX) ]