Kamera tagad atbalsta FTPS failu pārsūtīšanas protokolu drošam savienojumam ar FTP serveriem.

  • Lai izmantotu FTPS, izvēlieties [ FTPS ] kā servera veidu, kad veidojat resursdatora profilus, izmantojot [ Connect to FTP server ] tīkla izvēlnē.

Ugunsmūra iestatījumi

FTPS (atlasīts, kā servera tipu izvēloties [ FTPS ]) izmanto TCP portu 21. Failu pārsūtīšana var tikt bloķēta, ja servera ugunsmūris nav konfigurēts, lai atļautu piekļuvi šim portam.

FTPS saknes sertifikāti

Pirms savienojuma izveides ar serveri, izmantojot FTPS, kamerā būs jāielādē saknes sertifikāts. Saknes sertifikātus var pārvaldīt, izmantojot opciju [ Pārvaldīt saknes sertifikātu ], kas tikko pievienota tīkla izvēlnes sadaļai [ Connect to FTP server ] > [ Options ].

  • Lai iegūtu informāciju par saknes sertifikātu iegūšanu, sazinieties ar attiecīgā FTPS servera tīkla administratoru.

Lieta

Apraksts

[ Importēt saknes sertifikātu ]

Importējiet saknes sertifikātu kamerā no atmiņas kartes.

  • Sertifikātam jāatrodas kartes saknes (augšējā) direktorijā.

  • Kamera var importēt saknes sertifikāta failus ar nosaukumu “ROOT.CER”, “ROOT.CRT” vai “ROOT.PEM”.

  • Kamerā vienlaikus var saglabāt tikai vienu saknes sertifikātu. Importējot jaunu sertifikātu, esošais sertifikāts tiek pārrakstīts.

  • Savienojumi, kas izveidoti, izmantojot pašparakstītus saknes sertifikātus, var nebūt uzticami.

[ Dzēst saknes sertifikātu ]

Dzēsiet no kameras pašreizējo saknes sertifikātu.

[ Skatīt saknes sertifikātu ]

Skatiet kameras pašreizējo saknes sertifikātu.

[ Savienot, ja autentifikācija neizdodas ]

Izvēlieties [ ON ], lai ignorētu noteiktas autentifikācijas kļūdas.

Kļūdu kodi

Ir pievienoti jauni kodi kļūdām, kas rodas, kad kamera ir savienota ar FTPS serveri, izmantojot Ethernet vai bezvadu LAN ( kļūdu kodi ).

[ Kļūda autentificējot FTP servera akreditācijas datus. ]

Kļūdas kods

Risinājums

Err.61

Pārbaudiet, vai FTP serveris atbalsta TLS 1.2 vai jaunāku versiju.

Err.62

Pārbaudiet, vai izmantojat pareizo saknes sertifikātu.

Err.63

Err.64

Kamera nevar izveidot savienojumu, jo FTP serveris ir pieprasījis klienta sertifikātu. Pārbaudiet FTP servera iestatījumus.

Err.65

Izslēdziet un pēc tam atkal ieslēdziet kameru.